Nieuwbouw en verbouw varkensstallen familie Veltkamp, Diepenheim

De gemengde veehouderij van de familie Veltkamp is in de afgelopen tien jaar flink uitgebreid. In 2005 werd de nieuwe koeienstal opgeleverd en in 2013 volgde een zeugenstal, een uitbreiding van de biggenstal en de verbouw van een werktuigberging tot kraamhokken. Thijs Veltkamp en zijn vader hebben inmiddels 140 melkkoeien en 700 zeugen onder hun hoede. Bovendien herbergt het erf ook nog een wel heel bijzondere ‘nevenactiviteit’.

Vanwege aangescherpte regels op het gebied van dierenwelzijn moest de stalindeling met voerligboxen zonder uitloop, het veld ruimen vóór 1 januari 2013. ‘We hebben voor het verbouwen van de zeugenstal verschillende tekenbureaus over de vloer gehad. Omdat we het beste gevoel hadden bij VanWestreenen, hebben we voor hen gekozen. Zeker ook vanwege hun goede contacten met de gemeente’, vertelt Thijs Veltkamp. Bouwkundige Arjan Versteeg herinnert zich nog dat er in eerste instantie gekeken is naar de mogelijkheden voor verbouw. ‘Dat zou een relatief kostbare zaak worden.’ Ook de familie Veltkamp zelf zag bij nader inzien meer in nieuwbouw: ‘We wisten dat bedrijfsontwikkeling vergunningstechnisch niet vanzelfsprekend was op deze locatie want er liggen natuurgebieden en diverse landgoederen dichtbij. Als we er dan toch mee aan de slag zouden gaan, wilden we het ook in één keer goed doen. We kunnen nu zeker weer jaren door.’

Deadline
Doordat de nieuwe stal deels buiten het bouwvlak zou komen te liggen, nam het vergunningstraject veel tijd in beslag. ‘We kwamen daardoor in de knel qua deadline. Op 1 januari 2013 stonden er nog ligboxen zonder uitloop’, vertelt Arjan Versteeg. Toen de inspectie alarm sloeg, toonde de gemeente zich bereid richting de inspectie toe te lichten hoe het gelopen was. Zij wisten tenslotte hoe de vork in de steel zat. ‘Het is mooi om te zien dat de gemeente zo bereidwillig was.’ Doordat ook de aannemer meewerkte aan het zo snel mogelijk realiseren van de nieuwe stal, werd uitstel verleend door de inspectie. Inmiddels is de bouw volledig afgerond en zijn zowel de dieren als de boeren uiterst tevreden met de nieuwe situatie.

Oranjemuseum
Sinds 2006 is op het erf van de familie Veltkamp ook een Oranjemuseum gevestigd. Wat begon als een persoonlijke hobby, is nu uitgegroeid tot een museum waarvoor vanuit het hele land grote interesse is. ‘Het museum is ondergebracht in een stichting. Mijn ouders houden het samen met een groep vrijwilligers draaiend’, vertelt Thijs Veltkamp. Behalve Oranje-curiosa, is in het museum ook Twents boerenantiek te vinden. ‘De verzameling is heel divers en blijft zich langzaam nog steeds uitbreiden. Van borden en schilderijen tot kleding en poppen. En bijvoorbeeld ook een antiek kabinet met linnenrollen. Vorig jaar stond het koningshuis vanwege de troonswisseling extra in de belangstelling. We hebben toen een recordaantal van 10.000 bezoekers gehad.’

Foto's

Logo VanWestreenen