Diensten

VanWestreenen kiest in haar werkwijze altijd voor een integrale aanpak. De bouwkundige, juridische, ruimtelijke en milieu aspecten van uw project vormen namelijk één geheel met uw bedrijfsvoering. Onze kennis van uw sector, gecombineerd met de vakinhoudelijke kennis en netwerk op het gebied van vergunningen, maakt ons uniek en maakt het voor u mogelijk dat uw project en bedrijf in alle opzichten klopt.

Waar u wellicht op zoek bent naar een specifieke dienst, kijken wij altijd naar het totale plaatje!

Elke ondernemer, elk bedrijf en elke locatie is anders. Dit vereist dus iedere keer maatwerk, daar geloven wij in. Geen standaardwerk, maar een op maat gesneden advies en plan van aanpak.

Bouwkundig Advies

Wij ontwerpen en tekenen uw stallen, bedrijfsgebouwen en woningen. Verder verzorgen we de complete aanvragen voor Omgevings-vergunningen, inclusief de bijhorende tekeningen.

Ook het coördineren van o.a. brandrapportages, constructieberekeningen en EPC/daglicht-berekeningen behoort tot onze expertise. We zijn u van dienst bij het opstellen van bestekken, verzorgen van aanbestedingen en begeleiden van de bouw tot en met de oplevering. Waar nodig verzorgen wij de sloopmeldingen en vragen we Waterwet-vergunningen voor u aan.

Ruimtelijk Advies

Wij adviseren en begeleiden u bij bestemmingsplan-procedures voor bijvoorbeeld bouwvlakvergrotingen, bedrijfswoningen, functieverandering en bedrijfsverplaatsingen. Verder verzorgen we PlanMER-procedures en begeleiden u waar nodig in juridische procedures die een rol spelen bij ruimtelijke projecten. Ook voor het ontwerpen en opstellen van landschappelijke inpassingen en het uitvoeren van de Watertoets kunt u bij onze adviseurs terecht.

Juridisch Advies

We adviseren u graag in de keuze van de juiste juridische instrumenten bij het aanvragen van uw vergunningen en mogelijke verschillen van inzichten hierover. We begeleiden u in juridische procedures en zorgen voor een professionele onderbouwing van uw claim, met inzet van onze ervaringen in vergelijkbare procedures en geschillen.

Milieu Advies

Wij lichten uw bestaande vergunningen door en doen onderzoek naar uitbreidings- en wijzigings-mogelijkheden voor uw bedrijf. Verder verzorgen we uw complete aanvragen voor Omgevings-vergunningen en Natuurbeschermings-wetvergunningen, inclusief de bijbehorende tekeningen. We kunnen u begeleiden in juridische procedures die hierbij mogelijk een rol spelen. Ook verzorgen wij uw aanmeldingsnotities voor de MER-beoordeling en de uitvoering van volledige MER-procedures.