Bouwkundig Advies

Wij ontwerpen en tekenen uw stallen, bedrijfsgebouwen en woningen. Verder verzorgen we de complete aanvragen voor Omgevingsvergunningen, inclusief de bijhorende tekeningen.

Ook het coördineren van o.a. brandrapportages, constructieberekeningen en EPC/daglicht-berekeningen behoort tot onze expertise. We zijn u van dienst bij het opstellen van bestekken, verzorgen van aanbestedingen en begeleiden van de bouw tot en met de oplevering. Waar nodig verzorgen wij de sloopmeldingen en vragen we Waterwetvergunningen voor u aan.

Bouwen en vestigen op bedrijventerreinen is in Nederland gebonden aan verschillende regels. Zo moet een bedrijfsgebouw bijvoorbeeld voldoen aan het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, welstandeisen en bouwbesluit. Maar dat is niet alles. Persoonlijke wensen, duurzaamheid, energieneutraal bouwen, gemeentelijke randvoorwaarden en veel andere zaken spelen mee en bepalen hoe het bouwwerk er uit komt te zien. Soms gaat dit via ingewikkelde vergunningaanvragen.

Van wens naar ontwerp

Allereerst is het van belang om alle PFD (Process Flow Diagram), P&ID (Piping & Instrumentation Diagram) schema’s en overige programma van wensen op een rijtje te zetten. Vervolgens zetten onze bouwkundig adviseurs dit om in een ontwerp. Looplijnen op uw bedrijf en processtappen van hoofdstromen en hoofdproducten zijn; het is ons dagelijks werk om u daarin creatief en praktisch te adviseren. Ook de bouwkosten zijn belangrijk bij het ontwerpen van een gebouw. Door de juiste keuze te maken kan mogelijk op de bouwkosten worden bespaard.

Bij het ontwerp is het bestemmingsplan van belang. Er wordt gekeken of het plan past binnen de kaders van het bestemmingsplan. Past het niet? Dan bekijken we hoe het wel kan, of welke mogelijkheden er zijn om het bestemmingsplan te wijzigen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Vervolgens wordt dit ontwerp vertaald naar een aanvraag omgevingsvergunning. Alle benodigde onderzoeken worden uitgezet. Dat kunnen onderzoeken zijn zoals bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, brandveiligheidsrapport, constructieberekening, geuronderzoek, onderzoek externe veiligheid, explosieveiligheid ATEX, etc. Het plan wordt technisch uitgetekend en vervolgens ingediend bij de gemeente.

Bestek en aanbesteding

Voorafgaand aan het bouwproces moeten opnieuw veel keuzes worden gemaakt en stappen worden gezet. Denkt u hierbij aan het opstellen van een bestek en de keuze van de aannemer. Door het opstellen van een bestek kunt u verschillende aannemers met elkaar vergelijken. Op basis van de aanbesteding kiest u de aannemer. Ook in deze fase staan onze adviseurs u bij, of nemen ze u alle werkzaamheden uit handen als u dat wilt.

Bouwbegeleiding

Door onze brede bouwkundige kennis kunnen wij uw bouw tot en met de oplevering begeleiden. Dat heeft als voordeel dat u zich kunt richten op uw bedrijfsvoering en dat wij de kwaliteit en de voortgang bewaken. Bouwkundige gebreken worden zo voorkomen of waar nodig al in een vroeg stadium ontdekt en verholpen.

Hieronder vindt u enkele concrete voorbeelden van onze diensten

• Ontwerp bedrijfsgebouw
• Ontwerp bedrijfswoningen
• Ontwerp utiliteitsgebouwen
• Inmeten en in kaart brengen van de bestaande situatie
• Compleet verzorgen van alle (technische) tekeningen
• Aanvragen en begeleiden van een omgevingsvergunning bouwen
• Verzorgen van aanvragen om waterwetvergunningen
• Coördineren van de benodigde rapportages en onderzoeken
• Opstellen van een bestek en het verzorgen van de aanbesteding
• Bouwbegeleiding inclusief bewaken voortgang

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee.

Contact opnemen?