Waterwet

Op grond van de Waterwet kunnen bepaalde activiteiten melding- of anders vergunningplichtig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een tweede uitrit waarbij de aanleg van dam en duiker noodzakelijk is.

Of het realiseren van extra waterberging als gevolg van toegenomen verharding, het dempen of graven van watergangen. Hiervoor dient bij het waterschap toestemming te worden aangevraagd. Het benodigde tekenwerk ten behoeve van de vergunningaanvraag wordt door ons verzorgd. In overleg met onze adviseurs kan worden bepaald of dat het aanvragen van een Waterwetvergunning noodzakelijk is.

Referenties

Uitbreiding loshaven Fuite

Ruimte voor de rivier Cortenoever-Voorst verplaatsing Mts Wijers

Contact opnemen?