Nieuws

Nieuws

Op tweede Pinksterdag zijn wij gesloten

18 mei 2024
Nieuws

WKB Informatie avond bij Wopereis Groep samen met Borg4

Nieuws

Extern salderen – Raad van State biedt handvaten

Nieuws

Tijdelijk afzien van handhaving PAS-melders mag, mits goed gemotiveerd

Nieuws

28 februari kennisevent: Emissiereductie met toekomst. Wat is haalbaar en betaalbaar?

Nieuws

Plattelandscoach geeft inzicht en overzicht op cruciale momenten

Nieuws

Boer wil investeren ondanks veel onzekerheden

Nieuws

Ongewijzigde verlenging Maatlat Duurzame Veehouderij

Nieuws

Veel animo voor informatieavond Omgevingswet en Wkb

Nieuws

Terugblik op het jaar 2023: Dertig jaar VanWestreenen

Nieuws

Terugblik op het jaar 2023: Theo van den Brink 25 jaar bij VanWestreenen

Nieuws

Informatieplicht erkende energiebesparende maatregelen

Nieuws

Even voorstellen: Anton Legeland

Nieuws

Laatste subsidiemogelijkheid voor zonnepanelen in 2023

Nieuws

Sluitingsdatum “gewone” LBV nadert

Nieuws

Column: Agrariërs houden het platteland leefbaar

Nieuws

Nieuwste editie magazine Ruimte! is uit

Nieuws

Nieuwe subsidies in Gelderland voor toekomstmogelijkheden veehouders

Nieuws

Rapport ‘Ontwikkelingsperspectieven agrarische bedrijven Putten’ overhandigd aan gemeente Putten

Nieuws

31 oktober open dag Pelstarhoeve Terborg

Nieuws

Bezoek onze stand tijdens de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg

Nieuws

Vergunningverlening emissiearme stalsystemen stroopt nog steeds

Nieuws

SDE++ voor opwekking groen gas door vergisting

Nieuws

Even voorstellen: Nieuwe medewerker Lars Zandbelt

Nieuws

Even voorstellen: Stagiar Debbie Dwars

Nieuws

30 jaar!

Drenthe / Friesland / Groningen / Nieuws

Subsidie voor stikstofreductie melkveehouders provincie Drenthe, Friesland en Groningen

Nieuws

Opkoopregelingen LBV en LBV+ opengesteld

Nieuws

Opkoopregelingen LBV en LBV+ gepubliceerd

Nieuws

Kantoor op 8 en 9 juni gesloten

Nieuws

Theo van den Brink 25 jaar in dienst!

Nieuws

10-jarig bestaan Vallei Boert Bewust

Nieuws

Open dag pluimveebedrijf Wijlhuizen op 26 mei

Nieuws

LBV+ en LBV-regelingen goedgekeurd door Europese Commissie

Nieuws

Uitspraak 25km-afkapgrens stikstofberekeningen

Nieuws

Zorgen over opstropende beoordelingen vergunningaanvragen             

Nieuws

Openingstijden rondom Pasen

Nieuws

Gemeente Ede wil met ‘ProMo’-regeling functieverandering makkelijker maken voor stoppende boeren

Nieuws

Nieuwe innovaties op de RAV-lijst; houden deze technieken wel stand bij de rechter?

Nieuws

Provincie Noord-Brabant legt vergunningverlening voorlopig stil

Nieuws

Provincies schorten vergunningverlening emissiearme stalsystemen op

Nieuws

Vastleggen stikstof in de Omgevingswet

Nieuws

Bouw- en Agri Vakdagen Ede op 15, 16 en 17 maart

Nieuws

Even voorstellen: Stagiar Thijs Bronk

Nieuws

Even voorstellen: Stagiaire Gerlinde van Velde

Nieuws

Even voorstellen: Stagiair Julian Drost

Nieuws

Even voorstellen: Stagiaire Suzan van den Heuvel

Nieuws

25 kilometer afkapgrens

Nieuws

AERIUS geüpdatet

Nieuws

Wijzigingen duurzame stallen (MDV)

Nieuws

Even voorstellen: William Bronkhorst

Nieuws

Openingstijden rondom de feestdagen

Nieuws

Adema: Voorop blijven lopen, maar dan met duurzame landbouwsystemen

Nieuws

Minister Van der Wal praat Tweede kamer bij

Nieuws

Starten met zorglandbouw: iets voor jou?

Nieuws

Top 100-lijst grootste ammoniakuitstoters

Nieuws

Bouwvrijstelling van de baan

Nieuws

3 november open dag Melkveebedrijf Stoltenborg in Harreveld

Nieuws

Nieuwste editie magazine Ruimte! is uit

Nieuws

Uitspraak Raad van State m.b.t. beweiden en bemesten 

Nieuws

Rapport Remkes

Nieuws

Uitnodiging: Zorgboer, iets voor mij?

Nieuws

Bezoek onze stand tijdens de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg

Nieuws

10 oktober Agri-Meeting Gelderse Vallei

Nieuws

Utrecht daagt agrariërs met subsidie uit te investeren in modernisering en innovatie

Nieuws

Raad van State haalt streep door vergunning emissiearme melkveestallen

Nieuws

Aerius ligt zwaar onder vuur

Nieuws

Even voorstellen: Cynthia Schipper-Bouw

Nieuws

Caroline van der Plas brengt bezoek aan VanWestreenen

Nieuws

Stikstofplannen kabinet

Nieuws

1 juli open dag nieuwe melkveestal Jochemsen Bennekom

Nieuws

25 juni open dag melkveebedrijf Verweij Nederhorst den Berg

Nieuws

Bereikbaarheid rondom Hemelvaartsdag

Nieuws

Subsidieregeling landelijke beëindiging veehouderijen

Nieuws

Ontwikkelingen stikstofwetgeving afgelopen periode

Nieuws

Presentatie stikstof en onteigening

Nieuws

Op Koningsdag zijn wij gesloten

Nieuws

Bezoek onze stand op de Intensieve Veehouderij Beurs in Papendal

Nieuws

6 en 7 mei open dagen geitenhouderij Beumer in Hellendoorn

Nieuws

Openingstijden rondom Pasen

Nieuws

Informatieavond stikstof en onteigening

Nieuws

Even voorstellen: Wilbert Westerbeke

Nieuws

Even voorstellen: Berry Waaijenberg

Nieuws

Update extern salderen in provincies Overijssel en Gelderland

Nieuws

Update AERIUS = update berekeningen lopende aanvragen!

Nieuws

Sloopmeters in de Gelderse Vallei: hoogste prijzen ooit

Nieuws

Maatlat Duurzame Veehouderij biedt nu ook fiscale subsidie voor paardenhouderij

Nieuws

Openingstijden rondom de feestdagen

Nieuws

Even voorstellen: Jessica Schimmel

Nieuws

Wijziging Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Nieuws

Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Gorinchem verplaatst naar 2022

Nieuws

Tegemoetkoming PAS-melders

Nieuws

Intern salderen: positieve weigeringen en bouwen

Gelderland / Nieuws

Extern salderen in Gelderland op korte termijn mogelijk!

Nieuws / Overijssel

Opnieuw subsidie voor asbest eraf, zonnepanelen erop in Overijssel

Nieuws

Renovatiesubsidies op drie niveaus

Nieuws

Belangrijkste punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting voor de landbouw 2022 op een rij

Nieuws

VanWestreenen adviseurs aanwezig op Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg 2021

Nieuws

8 oktober open dag Dekker Bio-pluimvee

Nieuws

Even voorstellen: Clemens de Ruiter

Nieuws

Even voorstellen: Femke ten Have

Nieuws

Vaste afstandsgrens van 25 kilometer voor alle emissiebronnen

Nieuws

Intern en extern salderen

Nieuws

BENG en het energielabel

Nieuws

Werken in het buitengebied, daar gebeurt het!

Nieuws

Bedrijven worden professioneler, groter en complexer

Nieuws

Vervolgstappen legalisatie PAS-meldingen bekend

Nieuws

Toekomstperspectief voor agrariërs in de regio

Nieuws

Nieuw- en verbouw verzamelcentrum kalveren kan los

Nieuws

Bedrijfsovername is combinatie van emotie en zaken

Nieuws

Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Gelders Eiland ter inzage

Nieuws

Rechter twijfelt over emissiefactoren bij rundveestallen

Nieuws

Steven van Westreenen over de Omgevingswet

Nieuws

Even voorstellen, onze nieuwe stagiaire

Nieuws

Gert-Jan 12,5 jaar bij VanWestreenen

Nieuws

Informatie over BENG-eisen

Nieuws

Stuur brieven van de provincie aan ons door!

Nieuws

Voortgang van onze nieuwbouw

Nieuws

Overijssel stelt opkoopregeling veehouderijen open

Nieuws

Intern salderen: uitspraak Raad van State levert verwarring op

Nieuws

Uitstel stikstofwet kan voor landbouw riskant zijn

Nieuws

Intern salderen vergunningsvrij

Nieuws

Functieverandering

Nieuws

Maatlat Duurzame Veehouderij

Nieuws

Nieuwe collega

Nieuws

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe

Nieuws

Aanmeldtermijn Gelderse opkoopregeling gesloten

Nieuws

Agroloket brengt agrarische projecten Foodvalley in beeld

Nieuws

Opnieuw POP3 subsidie voor jonge landbouwers om duurzaam te investeren

Nieuws

Onze nieuwbouw vordert

Nieuws

Wij hebben een nieuwe collega

Nieuws

Veel belangstelling voor Gelderse opkoop

Nieuws

Mogelijke vergoeding voor PAS melders

Nieuws

Veel meer bedrijven zonder NB-vergunning

Nieuws

Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie

Nieuws

Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Berkelland ter inzage vanaf 29 oktober 2020

Nieuws

Slooptermijn warme sanering varkenshouderij verlengd naar twee jaar

Nieuws

VanWestreenen partner in Landbouwnetwerk Regio Foodvalley

Nieuws

Schouten doet het licht uit

Nieuws

​Regeling vrijwillige bedrijfsbeëindiging Gelderland open

Nieuws

Wijziging omgevingsverordening Gelderland aangaande de geitenhouderij

Nieuws

We zijn gestart met de bouw van ons nieuw kantoorpand

Nieuws

Reminder legalisatie PAS-meldingen

Nieuws

Nieuwe Release AERIUS

Nieuws

Watersparen

Nieuws

Legalisatie PAS-meldingen niet in alle gevallen gegarandeerd

Nieuws

Bouw en Agri Vakdagen verplaatst naar maart 2021

Nieuws

Allesoverstikstof.nl gelanceerd

Nieuws

Subsidie voor fijnstofreductie in de pluimveehouderij

Nieuws

Stikstof; Handel met hindernissen

Nieuws

Burgers slepen Staat voor rechter om stankoverlast door megastallen

Nieuws

Forse kritiek op rekentool stikstof Aerius

Nieuws

Update “Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden”

Nieuws

Ontwerpversie nieuwe Omgevingsverordening Flevoland ligt tm 24 juni 2020 ter inzage

Nieuws

Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Groningen ter inzage t/m 24 juni 2020

Nieuws

Ruimte voor Ruimte – regeling verschilt per provincie

Nieuws

Teveel veehouders hebben geen goed beeld van hun vergunningen

Nieuws

Pluimveehouderij kan door techniek voldoen aan ammoniakreductie

Nieuws

Even voorstellen; nieuwe collega kantoor Barneveld

Nieuws

Ruimte voor Ruimte regeling; kansen en bedreigingen

Nieuws

Brief stikstofmaatregelen Carola Schouten – “Voortgang stikstofproblematiek; structurele aanpak”

Nieuws

Van vergunning tot tekening; ook voor uw woning heeft VanWestreenen expertise in huis

Nieuws

Stikstofberekeningen voor o.a. realisatie woningen, fabrieken en veehouderij

Nieuws

Webinar Stikstof – woensdag 29 april – Meld u aan!

Nieuws

Erfbetreders opgelet! ‘Hoe werken we samen in regionale initiatieven voor vitaal agrarisch ondernemerschap in de Foodvalley?’

Nieuws

Koe mag zonder extra stikstofvergunning de wei in

Nieuws

Gezocht HBO stagiair Marketing en Communicatie

Nieuws

Even voorstellen; nieuwe collega kantoor Lichtenvoorde

Nieuws

Informatie omtrent bereikbaarheid i.v.m. Corona

Nieuws

Wacht niet onnodig op de verbrede SDE++ regeling

Nieuws

Stikstofberekening wordt steeds complexer

Nieuws

Coronavirus leidt tot verplaatsing van de BAV 2020

Nieuws

Opiniestuk door Steven van Westreenen: ‘Geld is goed, boerenverstand is beter’

Nieuws

STIKSTOFPROBLEMATIEK- Kamerbrief 7 februari 2020

Nieuws

Uitnodiging – Boer zoekt toekomst (omgeving Nijkerk, Putten, Ermelo)

Nieuws

Bezoek onze stand tijdens de Bouw en Agri Vakdagen

Nieuws

Nieuwste versie rekenmodel AERIUS online

Nieuws

SGP Woudenberg 27 januari in gesprek over stikstof ‘boeren anno 2020’

Nieuws

VanWestreenen versterkt activiteiten in Zuid-Nederland!

Nieuws

Rundveehouderij: Wijziging in emissiefactor ligboxenstal voorzien van bolle rubberen matten op betonnen roosters (A1.30)!

Nieuws

Openingstijden rondom de feestdagen

Nieuws

zaterdag 28 december open dag nieuwe varkensstal fam. Versteeg te Vasse

Nieuws

Nieuwe beleidsregels stikstof vandaag bekendgemaakt! Wat betekent dit voor u?

Nieuws

19 december open dag Kalverhouderij Familie Huzen-Hekman

Nieuws

VanWestreenen aanwezig op Food&Agri Carrièredag, 6 december in Amersfoort

Nieuws

Bezoek onze stand tijdens de RMV in Gorinchem

Nieuws

Heeft u een brief van Provincie Gelderland ontvangen? Stuur hem door!

Nieuws

Aerius berekening nodig? Wij kunnen u helpen!

Nieuws

Bezoek onze stand tijdens de RMV in Hardenberg

Nieuws

30 oktober Open Middag voorbeeldbedrijf Oskam

Nieuws

Saneringsregeling varkenshouderij 25-11 open

Nieuws

Update stikstofproblematiek

Nieuws

Beleidsregels provincies shockerend!

Nieuws

Aanpak stikstofproblematiek ingrijpend voor de veehouderij

Nieuws

Adviseurs voor het buitengebied náár het buitengebied!

Nieuws

Bezoek onze stand tijdens de fokveedag in Hoornaar!

Nieuws

Wat staat er in het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek?

Nieuws

Aanstaande donderdagmiddag en vrijdag zijn wij niet bereikbaar!

Nieuws

Stikstof, de stand van zaken

Nieuws

29 oktober 2019 start najaarsronde subsidieregeling SDE+

Nieuws

Subsidie voor investeringen in kalverstallen, vraag het deze maand aan! 

Nieuws

Het PAS is onderuit, hoe nu verder?

Nieuws

Extern salderen mogelijk voor uw bedrijf!?

Nieuws

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek

Nieuws

Geldt de informatieplicht energiebesparing voor uw bedrijf?

Nieuws

Uitspraak Raad van State: PAS onderuit, nog veel onduidelijk!

Nieuws

11 mei open dag Kalverhouderij familie Mulderij

Nieuws

Wob-verzoek PAS meldingen

Nieuws

Zaterdag 30 maart open dag kalverenstal maatschap Van Hamersveld te Nijkerk

Nieuws

Bezoek onze stand tijdens de Dutch Poultry Expo in Hardenberg

Nieuws

Varkensbedrijf Kreuger wint Duurzaamheidsprijs Woerden 2019

Nieuws

1 maart open dag vleeskuikenstallen Pluimveebedrijf Buijs te Emmer-Compascuum

Nieuws

Toename in bedrijfscontroles (en wat nu?)

Nieuws

Quickscan Stoppersregeling

Nieuws

Per 1 januari 2019 wijziging regeling ammoniak en veehouderij diercategorie melk- en kalfkoeien i.v.m. actualisering