Ruimtelijk Advies

Wij adviseren en begeleiden u bij bestemmingsplanprocedures voor bijvoorbeeld bouwvlakvergrotingen, bedrijfswoningen, functieverandering en bedrijfsverplaatsingen. Verder verzorgen we PlanMER-procedures en begeleiden u waar nodig in juridische procedures die een rol spelen bij ruimtelijke projecten. Ook voor het ontwerpen en opstellen van landschappelijke inpassingen en het uitvoeren van de Watertoets kunt u bij onze adviseurs terecht.

Voor het bouwen en ontwikkelen van uw bedrijf op een bedrijventerrein heeft u te maken met regels uit het vigerende bestemmingsplan. In het bestemmingsplan ligt hoe u uw bedrijfslocatie mag gebruiken en welke maximale bouwhoogte is toegestaan. Waar bestemmingsplannen in het verleden veel bouwmogelijkheden boden, bevatten deze tegenwoordig steeds meer beperkingen. Door onze ervaring in de Food & Industrie zijn we in staat een gedegen advies te geven.

Ons ruimtelijk advies richt zich op maatwerk; wij onderzoeken de mogelijkheden welke het bestemmingsplan biedt en lichten het gemeentelijk, regionaal en provinciaal beleid uit en doen onderzoek naar de mogelijkheden om uw plan te realiseren.

Via het contactformulier kunt u een flyer downloaden waarin specifiek wordt beschreven welke wetgeving dan wel onderbouwing van toepassing is op uw bedrijf/situatie.

Contact opnemen?