Functieverandering

Bent u op zoek naar nieuwe gebruiksmogelijkheden voor uw agrarische gronden en/of gebouwen? Benut dan de kansen om de kwaliteit van het buitengebied te versterken en tegelijkertijd leegstaande stallen op te ruimen. Hiervoor is het functieveranderingsbeleid, ook wel het VAB-beleid (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) genoemd, opgesteld. De meeste gemeenten kennen al jarenlang dergelijk beleid met regelingen als “Ruimte voor Ruimte” en “Rood voor Rood”.

Onderzoeksbureau Alterra raamt de oppervlakte van vrijkomende agrarische gebouwen tot 2030 op ruim 24 miljoen vierkante meter (2.400 hectare). Een deel daarvan wordt weer hergebruikt. Het andere deel – naar schatting 15 miljoen vierkante meter- komt leeg te staan. Erg zorgwekkend vindt Steven van Westreenen “Boeren zijn onmisbaar op het platteland”.

Wat moet u weten?

Vraag de folder 'Regeling en mogelijkheden voor functieverandering' aan en lees meer over de kansen voor nieuwe gebruiksmogelijkheden voor uw agrarische gronden en/of gebouwen.

Wat moet u doen?

Speelt functieverandering nu of in de toekomst een rol op uw bedrijf? Laat dan een check uitvoeren op de in uw gemeente geldende voorwaarden. Op die manier weet u hoe uw bedrijf ervoor staat en welke actie u kunt of moet ondernemen.

Wij van VanWestreenen staan klaar om u hierbij te ondersteunen! Bel ons op 0342 47 42 55 of mail naar info@vanwestreenen.nl.

Referenties