Functieverandering

Veel gemeentes en provincies hebben beleid ontwikkeld dat het mogelijk maakt om na sanering van het agrarische bedrijf, middels bestemmingsplanwijziging een andere bestemming en uitvoering van activiteiten mogelijk te maken. Deze regelgeving kent verschillende benamingen, ‘Rood voor Rood’, ‘Ruimte voor Ruimte’, VAB-beleid etc. Het beleid is erop gericht vervolgfuncties mogelijk te maken. Wonen / werken / maatschappelijk en recreatie zijn de meest voorkomende vervolgbestemmingen.

Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever en de kansen van de locatie wordt in overleg (met gemeente) een plan opzet. Dit ruimtelijk plan met beschrijving van de haalbaarheid en gevolgen voor de omgeving wordt door ons uitgewerkt in een principeverzoek dat vervolgens het college van B en W wordt voorgelegd. Bij goedkeuring van het plan volgt een positief principebesluit waarin de gemeente aangeeft haar medewerking te verlenen aan het faciliteren van de bestemmingsplanprocedure om het uiteindelijke plan te kunnen realiseren.

De gemeente stelt het nieuwe bestemmingsplan op of het bestemmingsplan wordt in eigen beheer opgesteld. Onze adviseurs met hun jarenlange ervaring en kennis begeleiden u tijdens dit proces. Ontzorgen is het motto!

Referenties

Contact opnemen?