Ruimtelijke ontwikkeling

VanWestreenen levert naast haar diensten voor de Agrarische ondernemer en Food & Industries ook generieke diensten wanneer de volgende onderwerpen aan de orde zijn:

Functieverandering

Veel gemeentes en provincies hebben beleid ontwikkeld dat het mogelijk maakt om na sanering van het agrarische bedrijf, middels bestemmingsplanwijziging een andere bestemming en uitvoering van activiteiten mogelijk te maken. Deze regelgeving kent verschillende benamingen, ‘Rood voor Rood’, ‘Ruimte voor Ruimte’, VAB-beleid etc. Het beleid is erop gericht vervolgfuncties mogelijk te maken. Wonen / werken / maatschappelijk en recreatie zijn de meest voorkomende vervolgbestemmingen. Lees meer

Waterwet

Op grond van de Waterwet kunnen bepaalde activiteiten melding- of anders vergunningplichtig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een tweede uitrit waarbij de aanleg van dam en duiker noodzakelijk is. Of het realiseren van extra waterberging als gevolg van toegenomen verharding, het dempen of graven van watergangen. Lees meer

Intermediair / Kennismakelaar

Als ervaringsdeskundige, met kennis van de agrarische sector en het buitengebied, worden onze adviseurs geregeld ingeschakeld bij projecten waarbij ogenschijnlijk de meer stedelijke en agrarische belangen lijken te botsen. Lees meer