Stikstof, Natuurbeschermingswet, Natura 2000, IPPC, Omgevingsvergunning bouwen en milieu, bestemmingsplanwijziging, Milieueffect-rapportage, Wet geurhinder en veehouderij. Dit zijn maar een paar voorbeelden van termen, dossiers, wetten en regels waar u als ondernemer in de Agrarische en Food & Industries sector mee te maken heeft wanneer u wilt gaan (ver)bouwen, uitbreiden of wanneer u nieuwe activiteiten wilt starten. VanWestreenen kan u hierbij ondersteunen en werkt vanuit de volgende waarden:

ONAFHANKELIJK  |  INTEGRAAL  |  ONTZORGEN  |  MARKTKENNIS   | BETROKKEN  |  KWALITEIT

VanWestreenen kiest in haar werkwijze altijd voor een integrale aanpak. De bouwkundige, juridische, ruimtelijke en milieu aspecten van uw project vormen namelijk één geheel met uw bedrijfsvoering. Onze kennis van uw sector, gecombineerd met de vakinhoudelijke kennis en netwerk op het gebied van vergunningen, maakt ons uniek en maakt het voor u mogelijk dat uw project en bedrijf in alle opzichten klopt.

Onze directie werkt mee als adviseur en de bedrijfsstructuur en -cultuur is informeel. Samen klaren we de klus bij de klant!
We laten ons op onze beurt adviseren door onze Raad van Advies, die gevormd wordt door ervaren mensen met kennis van bedrijfsleven, overheid en politiek. Zo voorkomen we kokervisie en houden we elkaar scherp.

Locatie Lunteren

Locatie Tubbergen & Lichtenvoorde

VanWestreenen bouwt door!

Er wordt volop gewerkt aan de realisatie van ons nieuwe kantoor aan de Scherpenzeelseweg in Lunteren. Na de succesvol doorlopen bestemmingsplanprocedure in 2019 zijn inmiddels de spanten en de verdiepingen geplaatst en worden zo de contouren van het pand zichtbaar.

VanWestreenen_Hele-team_Vacature

Wij bieden, vanwege toenemende werkzaamheden voor onze klanten, mooie banen binnen een groeiend en enthousiast team van adviseurs en specialisten met een mentaliteit van aanpakken.