Productie Groene Energie

Energie (besparing) is een hot item. De overheid legt steeds meer verplichtingen op om tot energie-efficiency en vermindering van CO2-uitstoot te komen en bedrijven kunnen veel geld besparen.
Zowel agrarische- als industriële bedrijven hebben zich de laatste jaren al enorm ingespannen om tot substantiële energiebesparingen te komen.

Energiebesparing blijft echter een continu aandachtspunt. Energiebesparende maatregelen omvatten onder meer: verbeterd energiemanagement, optimalisatie van bestaande processen en implementatie van nieuwe en duurzame technieken. Ieder bedrijf heeft zijn eigen aanleiding om met energiebesparing aan de slag te gaan: realisatie van kostenbesparing; een voorschrift in de milieuvergunning voor een energiebesparingsonderzoek of een bedrijfsenergieplan en de melding Activiteitenbesluit; of deelname aan overheidsprojecten.

Wanneer een cliënt een nieuw en innovatief concept wenst zoals een (kleine)windturbine welke is voorzien van een accu waarin niet alleen windenergie, maar ook andere energiestromen kunnen worden opgeslagen zoals bijvoorbeeld zonne-energie. Dan kan zijn bedrijf hierdoor jaarrond van de nodigde energie voorzien en is niet meer direct afhankelijk van zon of wind. Mocht de accu toch leeg raken, dan kan deze alsnog aangevuld worden met groene stroom afkomstig van het energienetwerk. Middels het concept kan vraag en aanbod van duurzame energie beter op elkaar afgestemd worden en kan cliënt zijn bedrijfsvoering geheel energieneutraal maken.

Voor diverse opdrachtgevers hebben wij inmiddels de benodigde aanvragen en bijbehorende en onderzoeken verzorgd.

Projecten

WUR Lelystad Mts A van Hell Putten
Bestwatt Barneveld Mts Dekker-Zwart Niehove
Brands Den Andel Mts Dekker-Pasman Putten
Broek Dalfsen Mts Schroten Dalfsen
Evers Putten Mts Huppenschoten Ten Post
Esveld Putten Mts Klei-Reuvers Dalfsen
Willemsen Putten Mts Timmer Putten
Klein Kranenbarg Laren Visscher Dalfsen

Referenties

Contact opnemen?