Partners

Kernwaarden van VanWestreenen zijn onder meer:
INTEGRAAL | ONTZORGEN | MARKTKENNIS | BETROKKEN.

Daarom zijn we partnerships aangegaan met meerdere organisaties en initiatieven. Zo tonen wij actieve maatschappelijke verantwoordelijkheid en helpen bijvoorbeeld boeren in de knel en bevorderen we de betrokkenheid tussen boeren en burgers.

logo (2)
agrio_logo.png

Zorg om boer en tuinder

Zorg om Boer en Tuinder is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie met vrijwilligers in heel Nederland die een luisterend oor bieden aan boeren en tuinders. Ondernemers die twijfelen over de richting die het bedrijf op moet, zorg hebben over de financiële situatie of met andere vragen worstelen kunnen bij Zorg om Boer en Tuinder terecht. Lees meer

Agrio Kennispartner

Het kennispartnerschap met Agrio biedt een platform te midden van de boeren op de veelbezochte mediamerken van Agrio. Een eigen plek op deze site om boeren te helpen met hun uitdagingen, en waar onze producten en diensten hen verder kunnen helpen. Met interessante artikelen, inspirerende fotoreportages en verdiepende video’s. Lees meer

Logo Landbouwnetwerk Regio Foodvalley

Landbouwnetwerk Regio Foodvalley

De landbouwsector staat voor een groot aantal vraagstukken en uitdagingen. Het is voor geen enkele organisatie of agrarisch bedrijf mogelijk om dit alleen op te lossen. Dat geldt ook voor de landbouwsector in de Regio Foodvalley. Bundeling van krachten is nodig om concrete stappen te maken voor een betere toekomst van landbouw in onze regio. Lees meer

vanwestreenen vallei boert bewust

Boert Bewust

Boert Bewust werkt aan verbindingen tussen boeren en tuinders en de samenleving. Ze stimuleren ondernemers in de land- en tuinbouw om contact te zoeken met hun omgeving. Steven van Westreenen is lid van de Raad van Advies bij Vallei Boert Bewust. Lees meer

LTO Noord Gelderse Vallei
Logo-Barneveld-Tomorrow-Definitief

LTO Noord Gelderse Vallei

De afdelingen van LTO Noord zijn de belangenbehartiger voor boeren, tuinders en andere ondernemers in het landelijk gebied. Ze doen hun werk onder meer door het onderhouden van nauwe contacten én in overleg met de gemeente, haar inwoners, waterschap en provincie. VanWestreenen is Agri Partner van LTO Noord Gelderse Vallei. Lees meer

Barneveld Tomorrow

Barneveld is een van de meest ondernemende gemeentes van Nederland. De regio biedt veel mogelijkheden aan hoogopgeleide jongeren. Toch zijn er maar weinig jongeren die dit weten, waardoor zij naar de grote steden vertrekken. En dat is een gemiste kans, want de Barneveldse organisaties staan te springen om talent. Barneveld Tomorrow slaat een brug tussen studenten, starters, startups en bedrijven. VanWestreenen is vriend van Barneveld Tomorrow. Lees meer

Contact opnemen?