Zuivelindustrie

De productie en verwerking van zuivel leidt tot producten en diverse reststromen of bijproducten. Bij de verwerking van melk ontstaan diverse zuivelproducten. De meeste van deze producten vinden hun toepassing in de humane voedselkolom.

Een belangrijk restproduct dat ontstaat bij de verwerking van melk tot kaas is wei. Bij de kaasproductie wordt de vaste stof gescheiden van voornamelijk water. Wei bevat nog veel voedingsstoffen en wordt daarom meestal verwerkt door gespecialiseerde bedrijven of door de zuivelverwerker zelf . Producten die uit wei gemaakt worden zijn bijvoorbeeld weipoeder, lactose en wei-eiwitten. Dit wordt weer als ingrediënt gebruikt voor diverse producten, zoals babyvoeding. (Food) . Door een “nuttige toepassing” van reststromen zoals hoogwaardige wei -vetkernen , op zuivel gebaseerde vloeibare diervoeders (Feed) zijn de bedrijven nagenoeg altijd vergunning plichtig en vallen deze tevens onder de werkingssfeer van het MER-besluit.

Afhankelijk van de productiecapaciteit vallen deze bedrijven is provincie , gemeente en of waterschap het bevoegd gezag voor het verlenen van de vergunning en de handhaving van de voorschriften. Belangrijke bij de productie van zuivel is beperking van grondstofverliezen in het proces (proces-afvalwater) Tijdens het zuivelverwerkingsproces wordt de productie van afvalwater steeds meer beperkt en waterschappen spelen een belangrijke rol.

Voor diverse opdrachtgevers hebben wij inmiddels de benodigde aanvragen en bijbehorende watertoetsen en onderzoeken verzorgd.

Projecten

  • Liprovit Kampen
  • Weenink Lievelde
  • De Bruin Bodegraven

Referenties

Contact opnemen?