Veevoederindustrie

Diverse veevoederfabrieken bevinden zich van oudsher in of nabij de dorpskern of langs een kanaal. In deze fabrieken wordt van diverse grondstoffen een hoogwaardig product gemaakt, dat vee- en kleindierhouders aan hun dieren kunnen verstrekken. De betreffende grondstoffen bestaan uit granen en mais, alsmede “afvalstoffen” die vrijkomen uit de productie van de humane voedingsmiddelenindustrie.

Door deze “nuttige toepassing” van afvalstoffen zijn de bedrijven nagenoeg altijd vergunningplichting en vallen deze tevens onder de werkingssfeer van het MER-besluit. Afhankelijk van de productiecapaciteit vallen deze veevoederbedrijven is provincie of de gemeente het bevoegd gezag voor het verlenen van de vergunning en de handhaving van de voorschriften. Belangrijke aandachtsgebieden bij de productie van veevoeder zijn de emissie van (fijn)stof en geur alsmede de geluidsproductie van met name het vrachtverkeer en de aanwezige productiemiddelen (hamermolen, perslijnen etc.). Daarnaast speelt ook in deze sector het acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en administratieve organisatie en interne controle (AO/IC-beleid) een rol. Bij de aanvraag dienen onder meer deze aspecten inzichtelijk te worden gemaakt.

Voor diverse opdrachtgevers hebben wij inmiddels de benodigde aanvraag en bijbehorende toelichting, AV- en AO/IC-beleid en onderzoeken verzorgd.

Projecten

  • Coops Mengvoeders
  • Veevoederbedrijf Fuite
  • P Bos
  • Tentego / Alpuro
  • Garvo

Referenties

Contact opnemen?