Opslag & Transport

Transportbedrijven vallen bijna altijd onder de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit geldt ook voor bedrijven met opslagfaciliteiten, groothandels en distributiecentra. Voor deze bedrijven geldt dus geen uitgebreide vergunningplicht, maar kan worden volstaan met een relatief eenvoudig melding.

Aandachtspunten voor dergelijken bedrijven zijn met name de geluidsproductie (vervoersbewegingen van vrachtwagens), de opslag van (gevaarlijke) stoffen zoals dieselolie en de voorschriften m.b.t. bodembescherming (tankplaats, wasplaats etc.). Voor diverse opdrachtgevers hebben wij inmiddels de benodigde melding en bijbehorende aspecten verzorgd.

Projecten

  • Bakker Oldebroek / Hattem
  • Oude Lenferink Fleringen
  • Busser Benekom

Referenties

Contact opnemen?