Afvalverwerking

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met de inzameling van één of meerdere soorten afvalstoffen. Afvalstoffen is in het kader van de milieuwetgeving en het MER-besluit een ruim begrip. Ook stoffen die als grondstof nuttig worden toegepast, kunnen worden aangemerkt als “afvalstof”. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de veevoederindustrie, biogasinstallaties, houtkachels en toepassing met grond en puin. Voor de meeste bedrijven die afvalstoffen inzamelen, verwerken of toepassen geldt een vergunningplicht. Indien ook gevaarlijke afvalstoffen zoals bijvoorbeeld asbest en C-hout worden ingezameld, is vaak de provincie het bevoegd gezag voor het verlenen van de vergunning en de handhaving van de voorschriften.

Specifiek voor bedrijven met afvalinzameling geldt het Landelijk afvalbeheersplan (LAP). In het LAP is opgenomen dat bij vergunningverlening aandacht moet zijn voor acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en het beleid voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC-beleid). Bij de aanvraag dient vervolgens een toelichting te worden ingediend met het acceptatie- en verwerkingsbeleid van het desbetreffende bedrijf.

Voor diverse opdrachtgevers hebben wij inmiddels de benodigde aanvraag en bijbehorende documenten (AO/IC-beleid) en onderzoek verzorgd en hen bijgestaan in het kader van de handhaving van de milieuregels.

Projecten:

  • Loonwerkers
  • Oude Lenferink
  • Bakker
  • Rollepaal Recycling

Referenties Afvalindustrie

Contact opnemen?