VanWestreenen_werkwijze_realisatie

Realisatie

Zijn de vergunningen binnen? Dan kan gestart worden met de bouw.

Bestek en aanbesteding

Wilt u zeker zijn dat uw gebouw aan bepaalde kwaliteiten voldoet en wilt u prijzen van aannemers vergelijken? Dan is het belangrijk dat al deze aannemers met dezelfde gegevens en bouwmaterialen rekenen. Dit wordt beschreven in een bouwkundig bestek. Hier worden onder meer duurzaamheid, energiezuinigheid, garanties en nog vele randvoorwaarden in bepaald waar u vooraf duidelijkheid over wilt hebben. Zo weet u precies waar u aan toe bent, voorkomt u onduidelijkheid tijdens de bouw en kunt u na oplevering altijd terugvallen op de afspraken die in het bestek vastgelegd zijn.

Wij vertalen uw programma van wensen in het bestek. Daarbij maken wij zo nodig aanvullende tekeningen en afwerkstaten van de verschillende ruimtes. Nadat u akkoord bent gegaan met de gestelde eisen van het bestek versturen wij het complete pakket naar de door u geselecteerde aannemers. Zij krijgen een rekentijd om de offerte op te stellen voor de geplande werkzaamheden. Zo kunt u een objectieve keuze maken tussen de verschillende aannemers en een afspraak maken om de werkzaamheden in detail te bespreken.

Bouwbegeleiding

Hebt u een aannemer gekozen en zijn de afspraken gemaakt? Dan kan het bouwen beginnen. Vaak is dit een stressvolle periode waarbij er veel op u afkomt. Graag kijken wij met u over de schouder mee om te controleren of er volgens de gemaakte afspraken gewerkt wordt die in het bestek beschreven staan. Dit kan wekelijks, maandelijks, bij de oplevering of simpelweg na een belletje naar ons kantoor

Contact