Slachterijen & Vleesverwerking

Slachterij en vleesverwerking is een keten die begint bij de boer en eindigt bij de consument. Vleesverwerkende bedrijven werken volgens vaste regels en procedures om de kwaliteit en voedselveiligheid te borgen.

De basis is HACCP, dat is de internationale standaard voor de borging van het productieproces in een bedrijf. Daarnaast werken de bedrijven met aanvullende borgingssystemen en procedures om de kwaliteit van hun product te kunnen garanderen, zoals IKB. Bij verwerken zijn ook meerdere stromen zoals versvlees , geconcerveerd vlees en schraapvlees (seperatorvlees). Afhankelijk van de productiecapaciteit vallen deze bedrijven onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit of uitgebreide Omgevingsvergunning. De provincie of de gemeente is het bevoegd gezag voor het verlenen van de vergunning en de handhaving van de voorschriften. Belangrijke aandachtsgebieden bij slachterijen en vleesverwerking is het lozen van afvalwater alsmede geur en bodembedreigende activiteiten. Daarnaast speelt ook in deze sector de koel- vriesinstallatie een rol. Bij de aanvraag dienen onder meer deze aspecten inzichtelijk te worden gemaakt.

Voor diverse opdrachtgevers hebben wij inmiddels de benodigde aanvragen, bijbehorende toelichting en onderzoeken verzorgd.

Projecten

  • FuiteVeal
  • Pluimveeslachterij van Ee
  • Polskamp

Referenties

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Contact opnemen?