Uitbreiding Varkensfokbedrijf Oude Lenferink B.V. in Fleringen

“Er zijn veel te veel regels en die zijn vaak niet goed overdacht. Ze zijn gemaakt door mensen die geen flauw benul van de praktijk hebben. De kloof tussen overheid en bedrijven groeit hierdoor.” Heel wat (agrarisch) ondernemers zullen zich herkennen in de woorden van Gerard Oude Lenferink. Samen met zijn vrouw en broer ‘runt’ hij een fokbedrijf met 3000 varkens in Fleringen, een dorp nabij Oldenzaal. “We doen ook mesttransport en hebben vier biogasinstallaties. Ja we zijn één van de duurzaamste bedrijven in het land.”

Je zou verwachten dat de overheid – die veel aandacht heeft voor verduurzaming van de economie – bedrijven als Gebr. Oude Lenferink geen strobreed in de weg legt om te ondernemen. De praktijk is echter weerbarstig. “Tien jaar geleden zijn we gestart met plannen om ons bedrijf uit te breiden. Uit economische noodzaak maar óók omdat we gewoon ondernemers zijn”, vertelt Gerard Oude Lenferink. VanWestreenen was vanaf het begin bij deze plannen betrokken. “We hebben zeven jaar nodig gehad om aan alle regels te voldoen en de procedures te doorlopen. Daarna nog drie jaar om te bouwen, we hebben stal voor stal gebouwd.” Het ging bij Gebr. Oude Lenferink om vijf stallen, inmiddels zijn er al aanvragen de deur uit voor nieuwe uitbreidingen. “We gaan rustig verder.”

CO2 reductie
Gebr. Oude Lenferink is bepaald geen doorsnee agrarisch bedrijf. De oorsprong ligt in 1955 toen men begon met het houden van varkens. In de ruim zestig jaar geschiedenis is het uitgegroeid tot fokbedrijf waar vleesbiggen op een duurzame manier worden gefokt, met name voor de export. Een gezonde leefomgeving voor de dieren staat centraal. “We blijven varkensboeren”, zegt Gerard Oude Lenferink, “zo zijn we grootgebracht.” Toch kroop het ondernemersbloed waar het niet gaan kon en begon men met mesttransport en mestverwerking. Oude Lenferink: “We zijn één van de duurzaamste bedrijven van Nederland, hebben vorig jaar 775.000 ton CO2 gereduceerd en zijn zelfvoorzienend qua water, warmte en energie. We betrekken graan van de afnemers van mest om voor een deel ons eigen voer te produceren. Een circulaire economie.”

Blij mee
Als geen ander weet Gerard Oude Lenferink dat een ondernemer zich moet richten op zijn kernactiviteit. De vergunningsaanvragen voor uitbreidingen laat hij graag over aan VanWestreenen. “Daar zijn we blij mee, we zijn goed geholpen. Ze zijn heel goed in hun vak.” Barry Wopereis was namens VanWestreenen bij de bedrijfsuitbreiding betrokken. “Een complex project, dat tien jaar geleden startte met een MER en een bestemmingsplanwijziging voor een ster-locatie. Dat op zich is al veel werk. Maar het heeft geleid tot een groot bouwblok van bijna 3 hectare voor het varkensbedrijf en nog eens ruim 1,5 hectare voor de overige activiteiten. Volop kansen voor nu en de toekomst dus.”

Foto's

Logo VanWestreenen