Familie Van der Vegt kiest voor duurzame energie via windmolens

Familie Van der Vegt kiest voor duurzame energie via windmolens

Dick, Chériette en Bert van der Vegt combineren een varkenshouderij met een zorgboerderij voor jongeren; De Ruimte Dalfsen. Voor de energie kozen ze voor een duurzame oplossing: een dak vol zonnepanelen en twee windmolens op het erf. Dankzij een gedegen verkennend buurtonderzoek verliep het vergunningentraject voor de 25 meter hoge turbines soepel.

Om maatschappelijk verantwoord te kunnen blijven ondernemen, besloot de familie Van der Vegt in 2015 dat ze iets moesten veranderen. “We wilden over tien jaar niet bij de laatste duizend varkenshouders horen die dan nog over zijn”, vertelt Bert van der Vegt. “Om het welzijn van onze dieren te kunnen waarborgen, besloten we met onze driehonderd zeugen te stoppen. De  tweeduizend vleesvarkens hielden we wel aan. Zo kregen we ruimte om onze zorgboerderij uit de breiden. Een grote wens van ons.”

De zeugenstallen werden omgebouwd naar appartementen, een groepswoning en ruimte voor logeeropvang. “Onze zorgactiviteiten richten we op jeugdigen die kampen met problemen in het autistisch spectrum (ASS) en AD(H)D. We bieden ze een plek om veilig en beschermd te kunnen opgroeien. Ze kunnen bij ons het hele traject doorlopen en hoeven niet continu van zorgaanbieder te wisselen.”

Twee keer zoveel energieverbruik
Voor de energie koos de familie voor een duurzame oplossing. Op de daken van de zorgboerderij liggen zonnepanelen en op het erf staan twee windmolens van 25 meter hoog. Bert: “Als varkensbedrijf verbruik je gemiddeld twee keer zoveel energie als een gemiddelde melkveehouder hier in de buurt. We hebben het volledige vermogen van de windmolens nodig, dus de hoogte is belangrijk om zo min mogelijk last te hebben van de hoge bomen die hier in de omgeving staan.

De ashoogte van 25 meter was een primeur voor de gemeente Dalfsen. Bert: “We hebben vooraf een verkennend buurtonderzoek gedaan. De buren hadden geen enkel bezwaar. De reacties liepen uiteen van ‘niet zo mooi, maar we begrijpen het wel’ tot ‘als er een derde windmolen voor buurtparticipatie nodig is, is die van harte welkom’. Dat was erg prettig. Het vergunningentraject dat vervolgens ingezet werd, is volledig door leverancier Rengineers en VanWestreenen gedaan. Zij hebben samen ons volledig ontzorgd.”

Foto's

Logo VanWestreenen