Juridisch advies

We adviseren u graag in de keuze van de juiste juridische instrumenten bij het aanvragen van uw vergunningen en mogelijke verschillen van inzichten hierover. We begeleiden u in juridische procedures en zorgen voor een professionele onderbouwing van uw claim, met inzet van onze ervaringen in vergelijkbare procedures en geschillen.

Met name in de agrarische sector is het van belang dat aan de geldende milieuregelgeving wordt voldaan. Bemerkt wordt dat periodiek, controles bij agrarische bedrijven plaatsvindt. In de praktijk komen we veel handhavingstrajecten- en anderen juridische procedures tegen. Bewust of onbewust kunt u hierbij betrokken zijn. Dan is van groot beland dat u duidelijk weet wat uw rechten en plichten zijn.

We adviseren u in de keuze van het inzetten van de juiste juridische instrumenten, het opstellen van een zienswijze of beroepsschrift. Wij kunnen u vertegenwoordigen bij juridische zaken bij Rechtbank of de Raad van State (RvS). Het is dan ook belangrijk dat u wordt bijgestaan door deskundigen die zowel juridisch als inhoudelijke kennis en ervaring hebben in vergelijkbare procedures en geschillen.

In complexe situaties zullen wij u doorverwijzen naar een advocatenkantoor waarvan wij weten dat u bij hen in goede handen bent. We zijn daarmee in staat snel te schakelen zoals in bepaalde gevallen wordt verlangd.

Contact opnemen?