Milieu Advies

Wij lichten uw bestaande vergunningen door en doen onderzoek naar uitbreidings- en wijzigingsmogelijkheden voor uw bedrijf. Verder verzorgen we uw complete aanvragen voor omgevingsvergunningen en natuurbeschermingswet-vergunningen, inclusief de bijbehorende tekeningen. We kunnen u begeleiden in juridische procedures die hierbij mogelijk een rol spelen. Ook verzorgen wij uw aanmeldingsnotities voor de MER-beoordeling en de uitvoering van volledige MER-procedures.

Ieder agrarisch bedrijf heeft te maken met milieuregels, ongeacht de omvang en sector. In diverse wet- en regelgeving wordt sturing gegeven aan onder andere het gebruik van type huisvestingssystemen en de (maximale) emissie van ammoniak, geur, fijn stof en geluid. Naast de milieuwetgeving vormt de Wet natuurbescherming en de daaraan gerelateerde stikstofberekeningen een groot onderdeel van de hedendaagse vergunningen-praktijk.

Ons milieu advies richt zich op maatwerk; we lichten uw bestaande vergunningen door en doen onderzoek naar uitbreidings- en wijzigingsmogelijkheden. Door onze jarenlange ervaring zijn we in staat een integraal milieu advies te geven. Onze adviseurs overzien het web aan wet- en regelgeving, beschikken over een dosis gezond boerenverstand en hebben kennis van zaken. Via het contactformulier kunt u een flyer downloaden waarin specifiek wordt beschreven welke wetgeving van toepassing is op uw bedrijf.

Contact opnemen?