Varkenshouderij

De varkenssector heeft al tientallen jaren te maken met regels op het gebied van ammoniak, geur, geluid, fijnstof etc. Op bedrijven met maximaal 2.000 vleesvarkens, 750 zeugen of 3.750 gespeende biggen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Bij uitbreiding of wijziging kan dan worden volstaan met een melding bij de gemeente, zo nodig begeleid met een aanvraag om Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets en een aanmeldingsnotitie vormvrije mer-beoordeling.

Wat moet u weten?

Vraag onze folder 'Regels en vergunningen voor de varkenshouderij' aan waarin alle regels omtrent de varkenshouderij worden behandelend.

Wat moet u doen?

Zorg dat u uw vergunning bij zowel de gemeente als bij de provincie op orde heeft. Bent u er niet zeker van of dat het geval is, laat dan een check uitvoeren. Op die manier weet u hoe uw bedrijf ervoor staat en of u actie moet ondernemen.

Wij van VanWestreenen staan klaar om u hierbij te ondersteunen! Bel ons op 0342 47 42 55 of mail naar info@vanwestreenen.nl.

Referenties varkenshouderij

Contact opnemen?