Vleesveehouderij

Houdt u maximaal 1.200 stuks vleesrunderen? Dan is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Bij uitbreiding of wijziging kan dan worden volstaan met een melding bij de gemeente, eventueel in combinatie met een aanvraag om omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. Houdt u meer dan 1.200 vleesrunderen? Dan geldt de vergunningplicht en moet een omgevingsvergunning milieu worden aangevraagd. Afhankelijk van de gewenste dieraantallen is het nodig om voorafgaand aan de aanvraag een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling in te dienen.

Wat moet u doen?

Zorg dat u uw vergunning bij zowel de gemeente als bij de provincie op orde heeft. Bent u er niet zeker van of dat het geval is, laat dan een check uitvoeren. Op die manier weet u hoe uw bedrijf ervoor staat en of u actie moet ondernemen.

Wij van VanWestreenen staan klaar om u hierbij te ondersteunen! Bel ons op 0342 47 42 55 of mail naar info@vanwestreenen.nl.

Referenties vleesveehouderij

Contact opnemen?