Opkoopregelingen LBV en LBV+ gepubliceerd

Vandaag zijn na een lange aanloopperiode de opkoopregelingen LBV en LBV+ gepubliceerd. Met de landelijke aanpak piekbelasting wil het kabinet de stikstofneerslag in de kwetsbare natuurgebieden terugdringen.

De aanpak is vrijwillig en richt zich op ongeveer 3000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Dit zijn veelal agrarische bedrijven en enkele industriële bedrijven. Deze bedrijven hebben verschillende mogelijkheden om de stikstofneerslag te verminderen. Agrarisch ondernemers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor extensiveren, omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen. Laatstgenoemde is tevens een van de zwaarste en meest ingrijpende besluiten die agrariërs kunnen nemen.

De regelingen voor ondernemers die hun emissies willen reduceren door te extensiveren, te innoveren, om te schakelen of te verplaatsen, zijn op dit moment nog niet gepubliceerd. Deze regelingen worden de komende maanden verder uitgewerkt.

Valt mijn bedrijf onder de landelijke aanpak piekbelasting?

Bedrijven die met een locatie de meeste stikstofneerslag veroorzaken op kwetsbare natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) vallen onder de aanpak piekbelasting (LBV+). Dit is het geval wanneer een bedrijf binnen 25 kilometer van overbelaste stikstofgevoelige natuur ten minste 2500 mol stikstofdepositie per jaar veroorzaakt. Deze landelijke drempelwaarde geldt voor zowel industriële als agrarische bedrijven.

LBV

Als uw bedrijf niet voor de LBV+ in aanmerking komt, is de LBV regeling mogelijk nog een optie. Dit is het geval als een stikstofneerslag van uw veehouderijlocatie op een overbelast Natura 2000-gebied, op of boven een bepaalde waarde uitkomt.

Beide hiervoor genoemde drempelwaarden kunt u anoniem via de AERIUS Check berekenen om na te gaan of u voldoet aan de drempelwaarde.

Hieronder zijn de belangrijkste voorwaarden van de LBV/LBV+ weergeven, via onderstaande site is nog meer informatie te vinden van de diverse regelingen.

https://www.aanpakstikstof.nl/aanpak-piekbelasting

Voorwaarden LBV+

Om voor subsidie in aanmerking te komen voldoet u aan deze voorwaarden:

 • U bent veehouder en houdt varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalveren
 • U heeft geen andere afspraken over het sluiten van uw veehouderijlocatie. U heeft ook nog geen begin gemaakt met het sluiten van de locatie
 • U heeft geen stikstofruimte uit uw vergunning ter beschikking gesteld voor andere activiteiten waar een natuurtoestemming voor nodig is (extern salderen)
 • U berekent de stikstofneerslag (stikstofdepositie) van uw locatie met de AERIUS Check. Ga uit van het gemiddelde aantal landbouwhuisdieren dat u in 2021 op uw locatie heeft gehouden. Meer hierover leest u hieronder bij Stikstofneerslag berekenen met AERIUS Check
 • De stikstofneerslag van uw bedrijfslocatie op een overbelast Natura 2000-gebied is minimaal 2500 mol. Dit gebied ligt binnen 25 kilometer van uw bedrijfslocatie. 2500 mol is de landelijke drempelwaarde voor de Lbv-plus. Als u de AERIUS Check heeft ingevuld, ziet u of uw locatie hieraan voldoet.
 • U houdt zich aan de wettelijke eisen voor het houden van een veehouderij
 • U had uw dierenverblijven, mest- en voeropslagen de afgelopen 5 jaar onafgebroken in gebruik. Korte periodes van leegstand hoeven geen reden te zijn voor afwijzing van subsidieaanvraag. Denk bijvoorbeeld aan het afvoeren van een ronde dieren.

Voorwaarden LBV

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen voldoet u aan deze voorwaarden:
 • U bent veehouder en houdt varkens, melkvee, kippen of kalkoenen.
 • U heeft geen andere afspraken over het sluiten van uw veehouderijlocatie. U heeft ook nog geen begin gemaakt met het sluiten van de locatie.
 • U heeft geen stikstofruimte uit uw vergunning ter beschikking gesteld voor andere activiteiten waar een natuurtoestemming voor nodig is (extern salderen).
 • U berekent de stikstofneerslag (stikstofdepositie) van uw locatie met de AERIUS Check. Ga uit van het gemiddelde aantal landbouwhuisdieren dat u in 2021 op uw locatie heeft gehouden. Meer hierover leest u hieronder bij Stikstofneerslag berekenen met AERIUS Check.
 • De stikstofneerslag van uw bedrijfslocatie komt op of boven de drempelwaarde uit van een overbelast Natura 2000-gebied. Dit gebied ligt binnen 25 kilometer van uw bedrijfslocatie. Als u de AERIUS Check heeft ingevuld, ziet u of uw locatie aan één van de drempelwaarden voldoet.
 • U houdt zich aan de wettelijke eisen voor een veehouderij.
 • U had uw dierenverblijven, mest- en voeropslagen de afgelopen 5 jaar onafgebroken in gebruik. Korte periodes van leegstand hoeven geen reden te zijn voor afwijzing van de subsidieaanvraag. Denk bijvoorbeeld aan leegstand tussen twee ronden van dieren.

Ondersteuning invullen van de AERIUS Check

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de AERIUS Check? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag verder, ook met verdere achtergronden van de diverse regelingen.
Momenteel ontvangen wij al erg veel vragen over de regelingen. Als u wilt dat wij de AERIUS check voor u berekenen kunt ook onderstaand formulier invullen. Wij nemen dan contact met u op.

Neem contact met mij op

  Contact

  Meer nieuws