Folder: Regeling en mogelijkheden voor functieverandering

Folder: Regeling en mogelijkheden voor functieverandering

Bent u op zoek naar nieuwe gebruiksmogelijkheden voor uw agrarische gronden en/of gebouwen?

Benut dan de kansen om de kwaliteit van het buitengebied te versterken en tegelijkertijd leegstaande stallen op te ruimen. Download onze folder en lees meer over de mogelijkheden binnen het functieveranderingsbeleid.

Deze folder beantwoord de volgende vragen:

  • Wat is het functieveranderingsbeleid?
  • wat moet u weten over het functieveranderingsbeleid?
  • Wat moet u als agrariër doen?
  • Wat is het toekomstbeeld van functieverandering?