Nieuwbouw stal biologische opfokhennen familie Ruiter, Barneveld

Hij is goed te zien vanaf de boerderij van de familie Ruiter; de Walderveense molen. Een prachtig bouwwerk. Niet alleen de molen staat dichtbij. Ook de buren wonen op korte afstand. Toch kon de familie Ruiter een nieuwe stal bouwen voor 50.000 biologische opfokhennen en bouwden ze de melkveestallen om naar kalverenstallen voor 320 vleeskalveren. Hoe ze dat deden? Door nadrukkelijk rekening te houden met hun buren. Een goede buur is immers beter dan een verre vriend!

Het traject dat voorafging aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen had enige voeten in de aarde. Aanvankelijk was het volledige project uitbesteed aan een ander adviesbureau. Echter vanwege de complexe wetgeving en situering van het bedrijf, werd VanWestreenen ingeschakeld om de ruimtelijke- en milieuprocedures in goede banen te leiden.

Een goede buur
Het bedrijf van familie Ruiter ligt op een bijzondere locatie. Het ligt vlak achter de Walderveense molen en de woningen van de buren staan op relatief korte afstand van de veehouderij. Het contact met de buren is goed, en dat wilde de familie graag zo houden. Daarom is besloten om met hen en de gemeente in overleg te gaan. In dit overleg zijn de vragen en knelpunten weggenomen en is besloten een bescheiden grondwal aan te leggen. Hierdoor wordt de voorgevel van de nieuwe stal voor een groot deel aan het zicht onttrokken. Deze open dialoog zorgde ervoor, dat de vergunningprocedures voorspoedig en zonder bezwaren verliepen.

Werkdag optimaal benutten
Na de zomer van 2012 is men begonnen met de bouw van de stal en in januari van dit jaar is de eerste ronde opfokhennen opgezet. De stal draait boven verwachting goed, en de familie Ruiter is content met de huidige bedrijfsvoering. Door de twee bedrijfstakken (opfokhennen en vleeskalveren) kan Marco Ruiter zijn werkdag optimaal benutten. Het ziet er naar uit dat het familiebedrijf nog jaren vooruit kan op deze locatie.

Marco Ruiter kijkt terug: VanWestreenen kreeg het voor elkaar, zelfs toen het al drie jaar vast zat. Wat ik ook prettig vond is dat ze hun afspraken nakomen. Ze weten de weg. Je hebt de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt, maar zij wel.

Foto's

Logo VanWestreenen