Bedrijfsontwikkeling familie Van Wessel, Zwartebroek

“Jullie moeten niet allemaal tegelijk met vakantie gaan”

Bedrijfsontwikkeling familie Van Wessel, Ravengoedseweg Zwartebroek

De term familiebedrijf is absoluut van toepassing op de melkvee-, vleeskalveren- en paardenhouderij van Joop van Wessel. Alle vijf zijn nog thuiswonende kinderen helpen actief mee om ‘de boel rond te krijgen’.

Onder de naam Stal Fanita Hoeve, fokt de familie Van Wessel dressuur-, spring- en tuigpaarden. ‘Het is redelijk uniek dat we dat combineren, maar voor mij is het simpel: als je van een mooi paard houdt, maakt het niet wat het is.’ Wat in de jarenzestig begon met stammoeder Fanita, is nu uitgegroeid tot een fokkerij met jaarlijks tien tot vijftien veulens.’

Kalveren en melkkoeien

De kalverhouderij is de meest intensieve tak binnen het bedrijf. ‘Door de jaren heen is er veel veranderd. Het idee van het gemeste kalf in een klein hokje is al lang achterhaald. We geven de kalveren veel meer ruwvoer en ze lopen in koppels bij elkaar. Doordat de druk op de dieren minder is, leveren we nu een natuurlijker product.’ Over de melkveehouderij vertelt Joop van Wessel: ‘De melkprijs is op het ogenblik schraal, maar een koeienbedrijf blijf ik fantastisch vinden. We hebben zeventig tot tachtig melkkoeien plus jongvee. In deze tak zou ik graag nog wat doorgroeien. Maar met alle regels die ons boven het hoofd hangen, kijken we nog even de kat uit de boom.’

Tweede bedrijfswoning

De meest recente ontwikkeling is dat de voorbereidingen getroffen zijn voor een tweede bedrijfswoning. ‘Het bedrijf groeit door. Onze kracht is dat we elkaar makkelijk kunnen afwisselen. Als de één er niet is, weet de ander ook hoe het werkt. Het is wel belangrijk dat er ook ’s nachts altijd iemand beschikbaar is. Met het oog op de toekomst is het van belang om een tweede woning bij het bedrijf te hebben.’

Alles up-to-date

‘Elke twee jaar heb ik een gesprek om door te nemen of alles nog up-to-date is. VanWestreenen is voor mij een vertrouwd adres. Het is vooral belangrijk dat ze alles in één bieden, zowel voor de koeien en vleesklaveren als de paarden. Niet alleen op het gebied van milieueisen en vergunningen, maar ook bouwbegeleiding bij bedrijfsuitbreidingen.’ Adviseur Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling Sjaak van Schaik benadrukt het belang van dit onderhoud: ‘De familie Van Wessel heeft er altijd voor gezorgd dat er tijdig actie werd ondernomen, wat de bedrijfsgroei zeker ten goede is gekomen.’

“Onze kracht is dat we elkaar makkelijk kunnen afwisselen”

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanvraag Omgevingsvergunning Milieu
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Bouw
  • Aanvraag Wet natuurbescherming
  • Schrijven verzoek tweede bedrijfswoning en begeleiden procedure

Foto's

Logo VanWestreenen