Bedrijfsontwikkeling maatschap Van ’t Erve, Balkbrug

Alles moet vooral degelijk zijn en kostprijsbewust

Bedrijfsontwikkeling maatschap Van ’t Erve, Sponturfwijk Balkbrug

Jeroen van ’t Erve runt samen met zijn broer een bedrijf met vleeskuikens en -kalveren. In de afgelopen jaren zijn ze volop bezig geweest met bedrijfsontwikkeling. De spoelwateropslag is vernieuwd, er kwam een nieuwe houtketel en oude stallen maakten plaats voor nieuwe.

‘Een kalverenstal helemaal vooraan op ons bedrijf was op, daar moesten we iets mee’ vertelt Jeroen van ’t Erve. ‘Voor ons was al snel duidelijk dat we nieuwbouw achter op het terrein wilden.’ In de voorbereidende fase bleek dat nieuwbouw van een kalvenstal qua vergunningen moeilijk te realiseren zou zijn. De klap die de kalverensector door de crisis opliep kwam daar nog bij. Daarom volgde een alternatief plan: uitbreiding van het pluimvee-deel van het bedrijf. Uiteindelijk werden er twee nieuwe vleeskuikenstallen gebouwd, inclusief de realisatie van een hygiënesluis. Toen alle bouwwerkzaamheden afgerond waren, vormde vervanging van de erfverharding het sluitstuk.

Geen tierelantijntjes

‘Dit is een voorbeeld van een project waarin vrijwel alle facetten van onze dienstverlening aan bod zijn gekomen, vertelt Roel ten Pas. ‘Een projectbesluit, sloopmelding, aanvraag van Omgevingsvergunning, onderdeel milieu, bouwen en kappen en de Natuurbeschermingswetvergunning. Daarnaast hebben we alle onderzoeken gecoördineerd, waaronder geluids-, bodem- en flora en fauna-onderzoek. Vervolgens hebben we het bestek geschreven voor de nieuwe stallen.’ De bouwbegeleiding namen de gebroeders Van ’t Erve zelf voor hun rekening: ‘Bij de bouw hebben we heel nadrukkelijk ingezet op bewezen technieken. Alles moest vooral degelijk zijn en kostprijsbewust. We hebben geen behoefte aan de laatste technische snufjes. Voor ons geen tierelantijntjes.’ De stallen kregen het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij. Ze werden in oktober 2014 opgeleverd en herbergen inmiddels het vijfde koppel kuikens.

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanvraag Omgevingsvergunning Buitenplans afwijken
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Milieu
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Bouw
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Slopen
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Kappen
  • Aanvraag Wet natuurbescherming
  • Bestemmingsplanwijziging
  • Verzorgen en coördineren van diverse onderzoeken en rapportages
  • Begeleiding bij de beroep- en bezwaarprocedure
  • Verzorgen van het bestek

 

Foto's

Logo VanWestreenen