Bedrijfsontwikkeling melkgeitenbedrijf familie Bouw, Veulen

Na vijfentwintig jaar in de kalveren waren we toe aan iets nieuws

Bedrijfsontwikkeling melkgeitenbedrijf familie Bouw te Veulen

Het vijfde lammetje van vandaag staat op het punt geboren te worden. Eind vorig jaar begon familie Bouw een melkgeitenbedrijf. Daarvoor verhuisden ze van Drenthe naar Limburg. Ze startten met 150 lammeren en hebben intussen 450 drachtige melkgeiten, die tussen januari en mei in drie verschillende groepen aflammeren.

“Het plan was om drachtige lammeren te kopen maar die zijn er bijna niet of ze zijn heel erg duur”, vertelt Bouw. Tot vorig jaar had hij een witvleesmesterij met vleeskalveren in het noorden des lands. “Na vijfentwintig jaar in de kalveren waren we toe aan iets nieuws. We wilden al langer in de  geitenhouderij starten en zijn op zoek gegaan naar een geschikte locatie met een intensieve bestemming. Uiteindelijk kwamen we daarvoor in Noord-Limburg terecht, in het gezellige dorp Veulen. Een hele verhuizing maar het is hier prachtig wonen met leuke buren en dat is ook wat waard”, aldus de geboren Veluwenaar.

Quickscan

“Toen de locatie in Veulen in beeld kwam, hebben we eerst de bestaande vergunningen en bestemmingsplan gegevens opgevraagd. Vervolgens hebben we een afspraak met elkaar gepland om de beoogde bedrijfsopzet door te spreken. Aan de hand daarvan kon ik een quickscan uitvoeren om de potentie van de locatie op verschillende aspecten te onderzoeken”, legt adviseur Wieteke Schotsman uit. “Wat er voorheen zat, was een gemengd bedrijf met voornamelijk rundvee. Er stond onder andere een ligboxenstal en er waren ook twee bedrijfswoningen. Het bedrijf stond al een aantal jaren te koop.

Vergunningen

Toen duidelijk was dat de bestaande vergunningen wel zouden kunnen worden omgezet naar een melkgeitenbedrijf, is besloten het perceel aan te kopen. Na de aanvraag Wet natuurbescherming zijn we vervolgens aan de slag gegaan met de melding Activiteitenbesluit milieubeheer en met de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM).” Bouw: “Ik heb de samenwerking met VanWestreenen als zeer prettig ervaren. De mensen die er zitten, hebben duidelijk verstand van zaken.”

Aanpakken

Daarna was het aanpakken geblazen volgens Bouw. “Er moest het nodige gebeuren. We hebben eerst het woongedeelte opgeknapt, want we wilden vóór de start van het nieuwe schooljaar verhuizen. Vanaf september zijn we met de stallen aan de slag gegaan. Sloopwerkzaamheden en het beton storten heb ik laten doen. Verder hebben we samen met onze twee zonen ook veel zelf gedaan. Het was hard werken en lange dagen maken maar we wilden opschieten, omdat we in januari de eerste drachtige lammeren zouden krijgen.” Intussen zit Bouw naar eigen zeggen ‘dik in de lammetjes.’ “De dagen zijn nog steeds te kort.”

‘Het was een hele verhuizing maar het is hier prachtig wonen’

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets
  • Aanvraag Wet natuurbescherming

Foto's

Logo VanWestreenen