Bedrijfsontwikkeling maatschap Heerikhuize, Lunteren

Ondernemen is vooruitzien

Bedrijfsontwikkeling maatschap Heerikhuize, Postweg te Lunteren

Jan van Heerikhuize (62) is klant van het eerste uur. De begintijd van VanWestreenen staat hem nog goed voor de geest. Tijdens een ontmoeting aan de Postweg halen ze samen herinneringen op. “Toen we in de jaren negentig wilden uitbreiden en te maken kregen met de Hinderwet, werd gezegd: ‘Je moet Steven van Westreenen bellen.’ Je zat toen nog op zolder bij Drieklomp in Voorthuizen.”

Sinds die tijd is er veel veranderd. “Als ik zie wat er in die jaren allemaal is bijgekomen aan wet- en regelgeving, is boeren anno nu bijna onmogelijk geworden”, reageert Van Westreenen. Steven van Westreenen noemt Van Heerikhuize een goed voorbeeld van iemand die niet alleen denkt aan resultaten op korte termijn maar ook goed naar de toekomst kijkt. “Jan is niet alleen een goede boer maar ook een echte ondernemer. Over elke stap is nagedacht met oog op de toekomst. Aan de ontwikkeling van zijn bedrijf zie je dat ondernemen ook vooruit zien is.”

Boerenzoon

Boerenzoon Jan van Heerikhuize boert al sinds zijn zestiende. “Ik moest wel. Mijn vader stierf jong en er was een boerenbedrijf te runnen thuis. Als enige van zeven kinderen van het ouderlijke bedrijf ben ik boer geworden.” In 1981 begint Jan, samen met zijn vrouw Mary, voor zichzelf. “We konden terecht op ‘De Slijpkruik’, een pachtboerderij van de gemeente Ede.” De eeuwenoude boerderij met 28 hectare grond maakt deel uit van landgoed Kernhem. Na een aantal jaren boeren kan het bedrijf van Van Heerikhuize, met 80 koeien en 72 varkens niet verder uitbreiden. In 1989 beëindigt de gemeente Ede de pacht. Van Heerikhuize wordt uitgekocht.

Door een samenloop van omstandigheden kan Van Heerikhuize spoedig terecht op boerderij ‘Groot Batelaar’ aan de rand van Lunteren, een voormalige locatie van het Leger des Heils. “We konden een bedrijf kopen met 175 koeien met bijbehorend jongvee met 45 ha eigendom en 500 varkens, inclusief twee medewerkers. Dat hebben we toen gedaan.”

Bevechten

Door de jaren heen wordt het bedrijf steeds verder uitgebreid. Er komen nieuwe stallen voor de groeiende veestapel van intussen 430 biologische vleesvarkens, 280 melkkoeien en 240 stuks jongvee. Ook verrees er een stal van twee etages voor 60.000 vleeskuikens. “Daarmee waren we net op tijd; dit is de laatste stal die zo is gebouwd.” Keer op keer wordt de hulp van VanWestreenen ingeroepen. En dat is hard nodig. Van Westreenen: “Jullie hebben het niet cadeau gekregen. De vergunningen hebben we altijd moeten bevechten.” Mary van Heerikhuize reageert: “Toch hebben we er nooit van wakker gelegen. Het loopt altijd anders dan je denkt en het is steeds weer goed gekomen.” “Als je om je heen kijkt, is alles onder handen genomen. Ik wilde groeien en dat is gelukt”, stelt een bescheiden Van Heerikhuize.

Stip op de horizon

De oplossing bleek om het bedrijf te scheiden. Zonen Arie en Jan van Heerikhuize runnen nu elk een deel; Jan doet het melkvee en Arie het pluimvee. Vader Van Heerikhuize: “Ik wilde beide zonen recht doen en we hebben nooit scheve gezichten gehad.”

Steven van Westreenen prijst Van Heerikhuize om zijn ondernemerschap. “Je hebt steeds een stap vooruitgezet. En je wist tegelijkertijd ook de regie te houden over de ontwikkeling van je bedrijf. Je hebt je daarbij niet laten leiden door de omgeving en steeds je eigen koers gevaren. Dat kan alleen als je de stip op de horizon helder hebt.”

‘Ik wilde groeien en dat is gelukt’

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanvraag Omgevingsvergunning Milieu
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Bouw
  • Aanvraag Wet natuurbescherming
  • Begeleiding en coördinatie bestemmingsplanwijziging

Foto's

Logo VanWestreenen