Bedrijfsuitbreiding Fonteyn Outdoor Living Mall, Uddel

Een belevingscentrum dat alle zintuigen prikkelt

Bedrijfsuitbreiding Fonteyn Outdoor Living Mall, Meervelderweg Uddel

De ambities bij Fonteyn Outdoor Living Mall zijn groot. Dolf Nieland vertelt: ‘In onze Outdoor Living Mall hebben we zeven specialiteiten: tuinmeubelen, tuinhuizen, veranda’s, spa’s, zwembaden, sauna’s en buitenkeukens. En daarin willen we de beste zijn.’ Om dat doel te bereiken was meer ruimte nodig. De bouwfase van de uitbreiding met zo’n 5.600 m2 is inmiddels bijna afgerond. Na afronding van de uitbreiding zal Fonteyn Outdoor Living Mall een oppervlakte hebben van zo’n 17.000 m2.

Fonteyn behoort tot de top drie van snelst groeiende retailbedrijven van Nederland. ‘We zijn in de afgelopen jaren al flink gegroeid, maar willen dat in de toekomst door kunnen zetten’. Adviseur Arjan Sikking begeleidde de procedure voor bedrijfsuitbreiding en bouw van een bedrijfswoning.

‘In eerste instantie benaderde Fonteyn ons voor het regelen van een bedrijfswoning bij de Outdoor Living Mall. Tijdens dit proces spraken wij ook met Fonteyn over hun uitbreidingswens. We hebben toen besloten een totaalplan te maken, met ruimte voor een bedrijfswoning en een uitbreiding van de Outdoor Living Mall. In overleg met de gemeente Apeldoorn zijn we uiteindelijk tot een plan gekomen waarbij een oude caravanopslag op het terrein als ruilmiddel is ingezet. Een typisch voorbeeld van onderhandelingsplanologie. Het verwijderen van deze landschappelijk storende bebouwing in ruil voor hoogwaardige nieuwbouw, was een belangrijke voorwaarde voor het wijzigen van het bestemmingsplan en het verlenen van de benodigde vergunningen. Op hoofdlijnen verliep de procedure soepel, maar over de details is intensief overleg gevoerd. De landschappelijke inpassing heeft veel aandacht gekregen en er is bijvoorbeeld ook een inspraakavond geweest voor de buurt. Dat Dolf Nieland altijd oog voor de omgeving heeft gehad bij zijn planvorming, heeft zeker meegespeeld bij de beslissing van de gemeente.’

Belevingscentrum

Dolf Nieland vertelt: ‘Wij willen hét inspiratiecentrum zijn voor tuinspecialiteiten. Bij ons kunnen klanten in inspirerende opstellingen zien wat er allemaal mogelijk is. En kunnen ze zich ook echt een beeld vormen bij het gebruik ervan. Voor die ultieme beleving zijn er onder meer kookshows en is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om in een afgesloten ruimte de nieuwste modellen spa’s te testen. We prikkelen letterlijk alle zintuigen.’

‘De landschappelijke inpassing heeft veel aandacht gekregen’

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Principeverzoek bestemmingsplanwijziging
  • Onderbouwing noodzaak bedrijfswoning en uitbreiding
  • Project- en procesbegeleiding
  • Coördinatie onderzoeken t.b.v. het bestemmingsplan
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Bouw
  • Ontwerp bedrijfswoning
  • Advisering en begeleiding welstandstoets

Foto's

Logo VanWestreenen