Bedrijfsuitbreiding Landbouwbedrijf Van der Horst, Cothen

Willem van der Horst realiseerde vorig jaar een uitbreiding van de ligboxenstal van zijn melkveebedrijf. Daarnaast is hij deelnemer van Stichting Groene energie Krommerijn en Heuvelrug, waarin acht ondernemers een biogasinstallatie voor mestverwerking willen realiseren.

Op dit moment staan er 225 melkkoeien op het bedrijf dat Willem van der Horst samen met een medewerker en zijn vader runt. De planning is dat het er aan einde van 2016 270 zijn, plus 180 tot 190 stuks jongvee. De staluitbreiding die vorig jaar gerealiseerd werd, is al enige maanden volop in gebruik en bevalt goed. ‘We moesten een emissiearme vloer realiseren. Dat is een eco-vloer geworden, vooral vanwege de beloopbaarheid.’ Het verkrijgen van de benodigde vergunningen leidde tot discussie met de gemeente.

Adviseur Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling Gert-jan Nap legt uit: ‘Dat had te maken met de afstand tot de buren. Door het aanleveren van een nadere onderbouwing en het verleggen van het emissiepunt kon de bedrijfsuitbreiding toch doorgaan. Het is nu een groot bedrijf geworden, waar deze jonge ondernemer de afgelopen jaren flink in geïnvesteerd heeft.’ Het ondernemende karakter van Willem van der Horst blijkt ook uit zijn deelname aan een samenwerkingsverband waarin acht agrarische ondernemers uit de regio gezamenlijk hun rundveemest willen gaan verwerken. In het najaar van 2016 hopen ze subsidie te krijgen voor de realisatie van een biogasinstallatie om uiteindelijk CO2- en energieneutraal te produceren.

Goed blijven draaien

Tijdens de planning en uitvoering van de bouwwerkzaamheden op zijn eigen terrein, zag Willem van der Horst erop toe dat het vee ook steeds voldoende aandacht kreeg. ‘Ik vond het erg belangrijk om technisch goed te kunnen blijven draaien. Het kon niet zo zijn dat we geld aan het investeren waren, en tegelijkertijd minder opbrengsten hadden door afnemende melkproductie.’

Foto's

Logo VanWestreenen