Bedrijfsuitbreiding melkveebedrijf Leijzer, Etten

Sinds mei 2014 is de capaciteit van het melkveebedrijf van Rik Leijzer uitgebreid van 130 melkkoeien plus 100 stuks jongvee, naar 325 melkkoeien. Na realisatie van een aanbouw, volgde renovatie van de bestaande stal. Binnenkort wordt de laatste interne verbouwing van het tanklokaal en de hygiënesluis afgerond.

De ruwe schetsen voor de uitbreiding lagen al klaar toen Arjan Versteeg namens VanWestreenen betrokken raakte bij het traject. Zo was het al bepaald dat er een verlenging van de bestaande stal zou komen. Rik Leijzer legt uit: ‘Onze melkstal bevond zich in het oude gedeelte van de stal. We wilden het qua arbeid zo efficiënt mogelijk inrichten. Een aparte stal bijbouwen was geen optie, want dan zou je twee keer per dag met de koeien buitenlangs van de ene naar de andere stal moeten.’

Niet standaard, wel denkbaar
Beperkende factor bij het uitwerken van de bouwtekeningen, was de maximale nokhoogte. ‘We hebben er daarom voor gekozen met een speciale nok te werken waarvan het bovenste stuk plat is uitgevoerd’, legt Arjan Versteeg uit. Door de dakhelling met een aantal graden te verlagen, kon net binnen de maximale afmetingen gewerkt worden. De welstandcommissie beoordeelde dit als ‘niet standaard, maar wel denkbaar’, waardoor er groen licht kwam om de realisatie voort te zetten.

‘Niet alleen aan regeltjes voldoen’
Rik Leijzer is ‘dik tevreden’ met het resultaat. ‘De koeien hebben meer ruimte doordat de paden en de boxen breder zijn geworden. We merken dat ze daardoor beter produceren en dat de klauwgezondheid ook is verbeterd. We hadden vooraf genoeg collega-boeren gesproken die dat ook meegemaakt hebben, dus dit was ook allemaal wel de bedoeling. Maar het is toch mooi als je nu ziet dat diergezondheid en comfort daadwerkelijk verbeterd zijn, waardoor de dieren makkelijker en meer produceren. Dat geeft de bevestiging dat het niet alleen een investering was om aan regeltjes te voldoen.’

Foto's

Logo VanWestreenen