Bedrijfsverplaatsing en- uitbreiding pluimveehouderij Jan Schenk en Roel van Zetten, Zeewolde

Sinds 2009 werkt de provincie Flevoland aan de ontwikkeling van ecologische verbindingszone “Oostvaarderswold”. Als gevolg hiervan moest de pluimveehouderij van Jan Schenk en Roel van Zetten verhuizen. Een intensieve samenwerkingsperiode met VanWestreenen volgde. Het resultaat mag er zijn, want de eerste legkippen hebben hun intrek genomen in de eerste van de in totaal vier nieuwe stallen aan de Schollevaarweg.

Krenten uit de pap
Sjaak van Schaik was als adviseur Milieu en Ruimtelijke Ordening onder meer verantwoordelijk voor de begeleiding van de benodigde wijziging van het bestemmingsplan en het opstellen van een milieueffectrapportage. ‘Bij een langdurig project als dit zijn veel instanties en partijen betrokken. Het was mooi om te zien hoe iedereen steeds als gelijkwaardige gesprekspartner met elkaar om de tafel zat.’

Ook bouwkundig tekenaar Albert van Deelen kijkt met voldoening terug. ‘Dit zijn natuurlijk wel de krenten uit de pap. Bij zo’n groot project krijg je onder meer te maken met aanvullende eisen voor brandveiligheid. Daarnaast is er het aspect van Welstand om rekening mee te houden. Een totaal nieuw bedrijf als dit mag niet industrieel of massaal overkomen in het polderlandschap, maar het gaat wel om stallen waar straks meer dan 170.000 legkippen in komen. Geweldig om te zien dat na een gestructureerd proces, het eindresultaat nu echt vorm begint te krijgen.’

Groot vakmanschap
Roel van Zetten beschrijft het totaaltraject dat in 2009 van start ging als groot vakmanschap van VanWestreenen: ‘Ze zijn heel voortvarend te werk gegaan en we hebben gemerkt dat ze zich ook echt vastbijten in alle dossiers. Voor ons was het vooral erg fijn dat we met al onze vragen bij één loket terecht konden. Ze beschikken over alle benodigde kennis. Daarbij komt dat bureau VanWestreenen bij veel instanties een goede bekendheid heeft, wat een procedure soms positief beïnvloed. In zo’n intensieve samenwerkingsperiode bouw je ook een relatie met elkaar op. Het is prettig om te merken dat je dan aan één of twee woorden genoeg hebt om elkaar te begrijpen. Zo’n partner past bij ons”.

Foto's

Logo VanWestreenen