Bedrijfsverplaatsing mts. Veneman van Wierden naar Vroomshoop

Al vele decennia boeren de opeenvolgende generaties Veneman in het Overijsselse Wierden. Tot zestig jaar geleden stond hun boerderij in het hart van het dorp. Na de ontginning en bijbehorende ruilverkaveling kregen de Venemans de kans om in het buitengebied een nieuwe boerderij te betrekken. Die bleef zo’n vijftig jaar in bedrijf, tot hun melkveehouderij plaats moest maken voor natuurontwikkeling. “Als gezin wilden we graag in de regio blijven. Akkerbouwgrond in Vroomshoop leek daarom een goede optie in 2009”, vertelt Bert Veneman die eerst met zijn ouders en nu met zijn vrouw de maatschap ‘runt’.

In juni 2009 zette de maatschap Veneman haar handtekening onder het koopcontract en kon het project ‘Nieuwbouw in Vroomshoop’ beginnen. “En toen stak de megadiscussie de kop op”, vertelt Veneman. “Er zouden hier megastallen voor kippen en varkens komen, sommige met bijvoorbeeld twintigduizend varkens. Buurtbewoners en stichtingen probeerden dit tegen te houden. Als melkveehouderij werden wij de dupe van de discussie, we hadden gewoon pech.” Het nieuwbouwproject werd een langslepend proces dat veel vroeg van het doorzettingsvermogen. “Je krabt je wel eens achter de oren, waar zijn we mee bezig?”, erkent Bert Veneman. “Maar we hebben er altijd vertrouwen in gehouden en de provincie is pal achter ons blijven staan.” Het volhouden werd beloond. In 2016 ging de eerste spade de grond in en op 27 juni 2017, acht jaar na dato, verhuisden de koeien naar de nieuwe locatie.

Dagelijks werk
En wat voor een locatie! Maatschap Veneman heeft nu de beschikking over een hagelnieuw bedrijf met een ligboxenstal met 2 x 14 zij-aan-zij melkinrichting, een werkplaats en jongveestal een berging voor werktuigen en een woonhuis. Momenteel melkt men er 140 koeien en houdt 65 stuks jongvee. “Het eerste halfjaar was best wennen”, vindt Bert Veneman. “Maar nu draait het allemaal goed. We willen niet meer terug, het was alle inspanningen waard.” De melkveehouder deelt een compliment uit aan Van Westreenen en adviseur Arjan Versteeg. “We zijn zeer tevreden, ze zijn ervaren en hebben alle kennis van onze sector. Voor ons is zo’n project eenmalig, voor hun dagelijks werk”.

Chemie
“Het proces van de maatschap Veneman is volgens Arjan Versteeg, adviseur bij Van Westreenen, ook een voorbeeld voor andere boeren die al lang in een procedure zitten. “Volhouden loont.” Ook de manier waarop de familie Veneman het project heeft aangepakt vindt hij bewonderenswaardig. “Ze zijn heel doelmatig en goed is goed. Ze kiezen voor robuuste kwaliteit, maar niet té. Wat ook belangrijk is: de chemie tussen Bert en zijn vrouw. Ze zijn een goed team en dat werkt!”

Foto's

Logo VanWestreenen