Bedrijfsverplaatsing naar nieuwe terp familie Wijers, Voorst

We hebben een prachtige mooie nieuwe plek

Bedrijfsverplaatsing naar nieuwe terp familie Wijers, Voorsterklei Voorst

In het najaar van 2014 beschreef Evert Jan Wijers hoe ze na jarenlange lobby toestemming kregen voor verplaatsing van hun familiebedrijf naar een nieuw aan te leggen terp in de IJssel-uiterwaarden. Inmiddels zijn de terp, de bedrijfsgebouwen en de nieuwe woningen volledig opgeleverd.

Door maatregelen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en arbeid, werd deelname aan de Maatlat-regeling mogelijk én is de subsidie IDS toegekend. ‘We hebben veel aandacht besteed aan een compleet bedrijfsbeeld’, vertelt Evert Jan Wijers. ‘Door de zonnepanelen op het dak werken we op het gebied van elektriciteit energieneutraal.’

MIone

Nadat de jongveestal voor 117 dieren eind 2014 in gebruik genomen was, volgde afgelopen juni de oplevering van de stal voor 200 melkkoeien. Daarin zijn een emissiearme vloer, het Mullerup automatisch voersysteem en een melkrobot geïnstalleerd. Voor de melkrobot werd gekozen voor de MIone, die vanuit een compact middelpunt met één aansluitarm vier boxen bereikt. Deze verandering van het melksysteem vergde van zowel de boer als koeien enige weken van gewenning. ‘De koeien hadden de eerste weken veel last van stress. Ze konden hun weg niet goed vinden in de nieuwe stal en waren angstig voor de melkrobot. Met name bij de dieren die al verder in de lactatie zijn, bleef de melkproductie lang achter. Na een week of zes was de productie weer op het oude niveau en vanaf dat moment zagen we een stijging ontstaan.’

Klapankers

De nieuwe terp ligt buitendijks. Bij hoog water kan de waterdruk in de terp toenemen. Om die reden zijn in de mestkelder onder de jongveestal klapankers aangebracht. De rundveestal heeft alleen een afstortkelder voor mest, daar speelt het probleem niet omdat de stal voldoende gewicht heeft. De silo is verzwaard, zodat ook daar de eventueel oplopende waterdruk geen risico vormt.

Schadeloosstelling

Namens Olden Makelaars, verzorgde André Olden advies en begeleiding bij het bepalen van de schadeloosstelling van de bedrijfsverplaatsing. Hierbij hoorde onder meer de waardebepaling van het oude bedrijf, onderhandeling over verkoop van te onteigenen hectares en bepaling van de investering voor bedrijfsverplaatsing. ‘Een veelomvattend en uitdagend proces, waarbij er veel afstemming is geweest met Theo van de Brink. De samenwerking verliep in goede harmonie. Mijn compliment voor de deskundigheid van VanWestreenen.’

Na de open dag en het afronden van de oplevering van het oude bedrijf aan Rijkswaterstaat, volgt nu een rustigere periode voor de familie Wijers. ‘We hebben een prachtig mooie nieuwe plek, maar zijn tot nu toe te druk geweest om er goed van te kunnen genieten. Daar wordt het nu tijd voor.’

‘We hebben veel aandacht besteed aan een compleet bedrijfsbeeld’

 

Foto's

Logo VanWestreenen