Familie Pomper bouwt tweede vleeskuikenbedrijf

Proactief inspelen op bestemmingsplan loont later

Familie Pomper bouwt tweede vleeskuikenbedrijf

Vaak wordt gezegd dat er maar één kans komt om je buurman ’s bedrijf over te nemen. Dat doe je natuurlijk niet ten koste van alles maar blijkt achteraf vaak wel de juiste beslissing. Zo ook bij Erik Pomper uit Hijken die naast het ‘oude’ bedrijf het compleet nieuwe vleeskuikenbedrijf EPM BV heeft opgestart.

Pomper en VanWestreenen hebben al 20 jaar een relatie rondom alles wat met bedrijfsontwikkeling te maken heeft. De familie Pomper begon met niets en nu worden op twee locaties vleeskuikens gehouden en staat er een akkerbouwbedrijf met de teelt van bloembollen, uien, bieten en graan. Adviseur Barry Wopereis is inmiddels ‘kind aan huis’ en bestempelt Erik Pomper als een “ondernemer pur sang”.

In dit geval ziet Pomper de kansen en regelt VanWestreenen vervolgens alles rondom de vergunningen. “Als ik het spul inlever bij de gemeente Midden-Drenthe dan moet het kloppen” zegt Erik. “Zorg dat je een plan hebt en leg dat neer, zie je een kans om dat te realiseren dan ga je direct verder, anders beter wegwezen”.

Tijdig inspelen op ontwikkelingen

Zonder de actieve advisering van VanWestreenen was het opzetten van dit bedrijf niet mogelijk geweest. Eerder werd namelijk al op hun advies ingespeeld op nieuwe landelijke en gemeentelijke wetgeving. Samen met de toenmalige buurman werd namelijk een intensieve bestemming aangevraagd op het moment dat dit kon, maar nog niet noodzakelijk leek. Deze bestemming maakte op zowel het oorspronkelijke bedrijf als op dit nieuwe bedrijf een groot bouwblok mogelijk. Erik: “Creëer ruimte waar dat kan. Wees alert op alles wat er speelt rond bestemmingsplannen in jouw gemeente”.

Inspelen op wensen omwonenden

Op het voormalige varkensbedrijf van de buurman werd alles behalve de woning gesloopt. Er verschenen nieuwe stallen en een loods. Nadat de eerste tekeningen met de buren werden besproken werd op hun verzoek een aanpassing gedaan aan de ligging van de stallen en plaats van de luchtuitlaten, daarnaast werd de afstand tussen de stallen en de woningen vergroot. Alles werd maximaal naar de achterkant van het bouwvlak verplaatst, dat door de intensieve bestemming gelukkig ruim genoeg bleek te zijn.

Nieuwe techniek bevalt goed

De stallen zijn ontworpen en gebouwd binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij met de inzet van reducerende technieken op het gebied van geur, ammoniak en stof. Warmtewisselaars zorgen voor een laag energieverbruik. Na de start van het traject in mei 2019 werd in februari 2020 de eerste ronde kuikens opgestart. Nu na de inmiddels vierde ronde zegt Pomper: “De stallen draaien super, als nu ook de prijs nog goed wordt is het helemaal mooi”.

“Let niet op een dubbeltje als je een kwartje kunt verdienen”

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Advies Ruimtelijke Ordening
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Milieu
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Bouw
  • Begeleiden onderzoeken + opstellen MER
  • Aanvraag Wet natuurbescherming
  • Aankoop N-rechten binnen de gemeente
  • Bouwvergunning
  • Bestek uitwerken
  • Aanbesteding

Foto's

Logo VanWestreenen