Functieverandering en bedrijfsuitbreiding maatschap Schouten, Ermelo

Bij de maatschap Schouten ontstond rond 2008 het plan om de agrarische activiteiten van het vleeskalverenbedrijf van vader Schouten aan de Buurtweg, te verplaatsen naar het bedrijf van zijn zoon aan het Leuvenumseveld, een kleine kilometer verderop. Het duurde tot 2013 om dit ook daadwerkelijk te realiseren.

‘Als je ouder wordt, wil je een keer ophouden met je agrarische bedrijf’, vertelt Jan Schouten. Het idee om zijn vrijgekomen milieurechten over te doen aan zijn zoon leek een prima oplossing. ‘Maar het bedrijf van mijn zoon was al redelijk groot, en dat wilden we dus nog uitbreiden.’ Een bedrijf met 1600 kalveren paste niet binnen de gebiedsvisie van de gemeente Ermelo. ‘Met name de landschappelijke en stedenbouwkundige  inpassing bleek een enorm struikelblok te zijn’, vertelt adviseur ruimtelijke ordening Arjan Sikking. Het doorzettingsvermogen van de familie werd op de proef gesteld, want het totale traject nam ruim vier jaar in beslag. Hier was ook adviseur Gert-Jan Nap intensief bij betrokken namens VanWestreenen. Door onder meer wijzigingen aan de dakconstructie door te voeren en een  bestaande houtwal in originele staat te herstellen, voldeed het plan uiteindelijk aan alle gestelde eisen en werden de benodigde vergunningen verleend.

Bouwkavels te koop

Op het terrein aan de Buurtweg zijn inmiddels de agrarische activiteiten gestaakt. Daar staan nu twee bouwkavels te koop. Rondom de te realiseren twee-onder-een-kapwoningen ligt een stuk grond van in totaal ruim een halve hectare. En Jan Schouten? Die is vrijwel iedere dag te vinden op de kroon op al het werk; het bedrijf van zijn zoon.

Unieke situatie

De situatie van de familie Schouten is redelijk uniek te noemen. De functieverandering aan de Buurtweg  kon gecombineerd worden met het verplaatsen van de milieurechten naar het Leuvenumseveld. De bedrijfsuitbreiding op het Leuvenumseveld was zonder die vrijgekomen rechten vrijwel zeker niet haalbaar geweest. Doordat senior bereid was zijn bedrijfsactiviteiten te staken, heeft junior nu de beschikking over een prachtig toekomstbestendig bedrijf. Speelt een soortgelijke situatie ook binnen uw familie? Bel of mail ons dan voor meer informatie.

Gert-Jan Nap
0342 47 42 55 / nap@vanwestreenen.nl

Arjan Sikking
0342 47 42 55 / sikking@vanwestreenen.nl

Foto's

Logo VanWestreenen