Functieverandering De Kruif Machines, Stroe

Langzamerhand werd de neventak hoofdtak

Functieverandering locatie De Kruif Machines, Stoeerweg Stroe

In de afgelopen twintig jaar is het bedrijf dat Pieter de Kruif overnam van zijn schoonvader stap voor stap veranderd. Van een gemengd agrarisch bedrijf met koeien, kippen en varkens via kalveren met een neventak in machine-onderhoud, naar een full service bedrijf voor inkoop, verkoop, verhuur en vooral service-onderhoud van machines.

‘Kan niet, bestaat niet. Altijd een oplossing.’ Deze slogan van De Kruif Machines is tekenend voor ondernemer Pieter de Kruif. ‘Van oorsprong ben ik automonteur en APK-keurmeester. Begin jaren negentig ging ik in maatschap met mijn schoonvader. Na een paar jaar ruilden we de kippen en varkens in voor rosekalveren. Ik werkte overdag als automonteur en voerde ’s ochtends en ’s avonds. Daarnaast was ik in de avonduren bezig met het opknappen van shoveltjes en minigravers. Dat werd te veel. In 1997 heb ik het bedrijf overgenomen, de koeien weggedaan en ben ik gestopt met buitenshuis werken. Zo kon ik meer met machines doen. Dat liep lekker en er kwamen wat mensen bij. Langzamerhand werd de neventak hoofdtak, waardoor ik van de gemeente moest verplaatsen of functieverandering moest aanvragen.’

Gebiedseigen uitstraling

Adviseur Arjan Sikking begeleidde de procedure. ‘De gemeente Barneveld wilde alleen meewerken aan functiewijzing als de bebouwing compacter zou worden, oude stallen gesloopt en extra sloopmeters aangekocht werden. We zijn tot een ontwerp gekomen waarbij de nieuwbouw aansluit op de bestaande bebouwing. Het nieuwe deel is onderkelderd en wordt gebruikt voor opslag. Het geheel heeft een gebied-eigen uitstraling, onder meer door de rode klinkers en stalen antraciet potdekselplaten.

’Pieter de Kruif omschrijft de nieuwbouw als ‘een enorme stap voorwaarts’. ‘We bestaan vooral van verhuur en service, dus opslag en onze werkplaats zijn heel belangrijk. De monteurs kunnen nu veel efficiënter werken.’ Op de lange periode van overleg met de gemeente, kijkt Pieter de Kruif met gemengde gevoelens terug. ‘Natuurlijk heb ik wel eens diep gezucht, maar de wethouder heeft heel correct gehandeld. Daarnaast was het een mooi uitzicht om het bedrijf te professionaliseren. Dat alles nu goed geregeld is, vind ik heel waardevol en geeft zeker ook een bepaalde rust.’

Heliport Stroe

Een uniek onderdeel van het totaalplan is dat op het terrein Heliport Stroe is gerealiseerd. ‘Ik ben zelf helikopterpiloot’, vertelt Pieter de Kruif, ‘dus van daaruit zag ik de technische mogelijkheden. Daarnaast zijn er raakvlakken met onze machines. We werken niet alleen voor toeleveranciers van de agrarische sector, maar bijvoorbeeld ook voor de sloopsector, de scheepvaart en transportbedrijven. De provincie stond er welwillend tegenover dat we hier een heliport zouden maken voor kleinschalig gebruik. Met een zienswijze op het huidige bestemmingsplan gaf ook de gemeente toestemming.’

‘De nieuwbouw is een enorme stap voorwaarts’

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
  • Begeleiding en coördinatie bestemmingsplan wijzigen
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Bouw

Foto's

Logo VanWestreenen