Gasleiding bepaalt bouwvlak bij Stoltenborg in Harreveld

Sinds september 2019 hebben Bas (32) en Stanny (64) Stoltenborg in Harreveld (Gld.) hun nieuwe melkveestal in gebruik. Hier melken ze 125 koeien met twee melkrobots. De melkproductie is ruim 10.000 liter per koe. VanWestreenen ondersteunde van vergunning tot en met de oplevering.

Ruimtelijk complex

Bijzonder aan deze bedrijfsontwikkeling was de ruimtelijke complexheid waarmee dit bedrijf van doen had. Door de aanwezigheid van een transportleiding voor gas was een ‘natuurlijke’ ontwikkeling, waarbij het bedrijf in achterwaartse richting uitbreidt, op dit bedrijf niet haalbaar. Door de schuine ligging van de leiding over het perceel was er sprake van een zeer incourant bouwvlak. De nieuwe stal is aan de andere zijde van de gasleiding en schuin ten opzichte van de bestaande bedrijfsgebouwen geplaatst.

Van vergunning tot ontwerp

VanWestreenen begeleide de vergroting van het bouwvlak en nam ook het aanvragen van de overige noodzakelijke vergunningen voor haar rekening. Om uit te kunnen breiden naar 125 melkkoeien was bijkopen van fosfaatrechten noodzakelijk.

Focus op arbeidsbesparing

Omdat vader Stanny dit jaar 65 jaar hoopt te worden en wat minder wil gaan werken, was er veel aandacht voor het besparen van arbeid. Uiteindelijk moet het bedrijf met één persoon te runnen zijn. Naast de keuze voor melkrobots is er samen met de opdrachtgever dan ook goed nagedacht over het ontwerp van de stal, dit is ook terug te zien in het eindresultaat.

Aandacht voor diergezondheid

Er is een groot strohok beschikbaar voor kalfkoeien en zieke dieren. Om te voorkomen dat de ziekenboeg veel gebruikt moet worden is bij het ontwerp van de stal gekozen voor ruime ventilatie via de nok en rubber op de roosters. Zo wordt gewerkt aan een gezond klimaat en een goede klauwgezondheid. Voorkomen van ziekten is ten slotte beter dan genezen. Zowel de koe als de veehouder profiteren hiervan. De diepstrooiselboxen met een biobedding-vulling zorgen voor een goed koecomfort.

Voorsorteren op de toekomst

Bij het ontwerp is rekening gehouden met het plaatsen van extra spanten in de toekomst en het inpassen van een derde melkrobot. Alhoewel de koeien al bijna 15 jaar volledig op stal staan is bij de nieuwbouw wel rekening gehouden met het weiden van koeien. Het bedrijf kan zo inspelen op nieuwe marktkansen met meerwaarde zoals PlanetProof.

Begeleiding tot en met de oplevering

Nadat de vergunningen waren aangevraagd is er een bestek opgesteld om tot goede en duidelijke afspraken met een aannemer te komen en de juiste keuze te kunnen maken bij de aanbesteding. Ook tijdens de oplevering is onze bouwkundig adviseur Arjan Versteeg nauw betrokken geweest om ook de allerlaatste punten strak afgewerkt te krijgen. Daar kunnen de Stoltenborgs hopelijk nog jaren de vruchten van plukken.

Geleverde diensten

VanWestreenen voerde bij de familie Stoltenborg de volgende werkzaamheden uit:

  • Verzorgen aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet
  • Verzorgen Melding Activiteiten Besluit
  • Verzorgen aanvraag omgevingsvergunning (bouw melkveestal)
  • Ruimtelijke Ordening: Wijzigingsplan
  • Verzorgen bestek & aanbesteding
  • Bouwbegeleiding (met name bij de oplevering van de stal)

Meer informatie
VanWestreenen kan ook u van dienst zijn bij een nieuwbouwtraject of renovatie. Heeft u vragen waar u advies bij wenst, neem dan contact op met VanWestreenen via telefoon of mail:

Locatie Barneveld
Telefoon: 0342-474255
E-mail: info@vanwestreenen.nl

Locatie Tubbergen
Telefoon 0544-379737
E-mail: info@vanwestreenen.nl

Locatie Lichtenvoorde
Telefoon: 0544-379737
E-mail: info@vanwestreenen.nl

Foto's

Logo VanWestreenen