Herbouw kalverenstal familie Methorst, Oudehorne

In 2013 kreeg de familie Methorst het bedrijfsmatig zwaar te verduren. Na een uitbraak van Boviene Virale Diarree (BVD) in het voorjaar, volgde in het najaar een brand waarbij 300 kalveren omkwamen. Door medewerking van alle betrokken partijen werd de stal in rap tempo herbouwd. ‘Je kunt er de kop bij laten hangen, maar dan kom je niet verder.’

‘Na de uitbraak van BVD en de daarop volgende ontsmettingstijd hadden we dit najaar de schuur net weer een week of vijf vol, toen er brand uitbrak’, vertelt Wim Methorst.  Kortsluiting in de compressor van de luchtwasser was de oorzaak. Enkele tientallen kalveren konden op tijd uit de schuur gehaald worden, maar voor ruim 300 dieren kwam de hulp te laat. ‘We zijn zelf meteen gaan blussen en de brandweer was er ook heel snel, maar er was geen redden meer aan.’ Van de dieren die de brand overleefden moest een deel later alsnog uit hun lijden verlost worden door de dierenarts, vanwege ernstige verwondingen. ‘Zo’n beslissing moet je in korte tijd nemen maar voor mij stond voorop dat de dieren geen onnodige pijn mochten lijden, dat had ik zelf al genoeg.’

Persoonlijke inzet burgemeester
De bovenbouw van de stal waar de brand had plaatsgevonden moest gesloopt en herbouwd worden. De vergunningsprocedure verliep erg snel door persoonlijke inzet van onder meer de burgemeester. ‘Op de avond van de brand was hij al ter plaatse. Hij heeft spoed gezet achter onze aanvraag’, vertelt Wim Methorst. Bouwkundig tekenaar Arjan Versteeg begeleidde de aanvraag. Hij heeft waardering voor de manier waarop de familie Methorst de moed heeft gevonden om na alle tegenslagen toch weer door te gaan. ‘En het is mooi om te zien dat de gemeente ook zo’n praktische instelling heeft getoond. Iedereen heeft meegewerkt om de familie Methorst zo snel mogelijk weer verder te helpen.’ Inmiddels is de bouw afgerond en bieden de stallen gezamenlijk weer ruimte aan 2600 dieren.

Telefoonboek
In de periode van 2008 tot 2011 breidde de familie Methorst hun bedrijf twee keer uit. Arjan Versteeg was bij beide projecten betrokken. ‘Het bedrijf ligt dicht bij de ecologische hoofdstructuur. Toch was het mogelijk om twee keer uit te breiden. Door toepassing van een luchtwasser is er namelijk geen toename van ammoniakemissie ontstaan.’ Wim Methorst besteedde de aanvraag van alle benodigde vergunningen maar wat graag uit. ‘Toen wij in 1991 naar het noorden verhuisden dachten we dat de regelgeving hier soepeler zou zijn dan op de Veluwe waar we vandaan kwamen. Maar ook hier zaten de mogelijkheden tot uitbreiding al snel op slot. Om dan toch verder te kunnen heb je echt specialistische kennis van intensieve veehouderij nodig. De dossiers waren soms zo dik als een telefoonboek.’

 

Foto's

Logo VanWestreenen