Kalverhouders Van Laar in Barneveld zijn na nieuwbouw gesloten bedrijf

Maximale ruimte voor de kalveren voor nóg meer dierwelzijn

Een nieuwe afmeststal voor rosé-kalveren is sinds maart 2022 in gebruik op het bedrijf van de familie Van Laar in Barneveld. Het bedrijf is door de nieuwbouw volledig gesloten: de kalveren blijven van twee weken tot acht maanden op het bedrijf. Een lang gekoesterde wens kwam daarmee uit. Mees van Laar vertelt over het proces van plannen tot realisatie.

De centrale gang van de stal is precies in het midden gebouwd. Aan elke zijde bevinden zich 370 kalveren in afdelingen. Iedere helft heeft een eigen chemische luchtwasser, die met de achterzijden tegen elkaar zijn gebouwd. Vanuit de centrale gang worden de kalveren gevoerd en wordt tevens verse lucht aangevoerd. Door middel van een deur met lamellen komt de lucht binnen. Een klimaatcomputer regelt het klimaat in de stal.

Mees van Laar start de zelfrijdende voerwagen en rijdt naar de kuil om mais te halen. Het rantsoen bestaat uit brok, mais en gehakseld stro. Het voeren van de kalveren zijn werkzaamheden die Mees regelmatig ‘s avonds en in de weekenden oppakt. Vanwege een dwarslaesie kan hij het spuiten van de dieren of verplaatsen tussen de stallen niet doen, maar het voeren en alle administratieve werkzaamheden rondom het bedrijf neemt hij wel voor zijn rekening.

Geen concessies

De Barnevelder zit in maatschap met zijn vader Henk en zijn oudste broer Hendri. Twintig jaar geleden stapte de familie, mede vanwege gebrek aan perspectief, over van pluim- en melkvee naar kalveren. De broers hebben nu nog beiden een baan buiten de deur, Mees op kantoor, zijn broer zit bij hetzelfde bedrijf op de mobiele kraan. Bij de bouw van de nieuwe stal regelde Mees de vergunningen en alle bijkomende administratie zaken.

‘Daar kwam best veel bij kijken, maar het was een mooie uitdaging om me mee bezig te houden. Gelukkig kregen we veel hulp en advies van VanWestreenen. We hebben ze écht nodig gehad. Direct vanaf het begin merkten we dat we samen aan hetzelfde doel werkten: een nieuwe afmeststal. Bij VanWestreenen gaan ze er echt voor, er worden niet snel concessies gedaan. De lijnen zijn kort, het contact is prettig. We hadden en hebben veel vertrouwen in ze. Ondanks de wat terughoudende houding van de provincie, hielden ze voet bij stuk. Alles klopte, de berekeningen, de tekeningen. De vastberadenheid bij VanWestreenen heeft ons uiteindelijk gebracht waar we wilden. Het vergunningentraject duurde driekwart jaar, net als de bouw, daar hebben twee aannemers uit de familie aan meegewerkt. Al met al blik ik er erg tevreden op terug. ’

Stijging in groei

De kalverhouder is tevens erg tevreden over het uiteindelijke resultaat van de stal. De stal voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij en bij de inrichting is gekozen voor maximale ruimte voor de kalveren. De kalveren staan op rubberen roosters en er is gekozen voor voldoende daglicht door middel van een lichtstraat over de gehele lengte van de stal. De mestopslagcapaciteit is minimaal een jaar en op een gedeelte van het dak liggen zonnepanelen die nagenoeg zelfvoorzienend zijn.

Ook over de conditie van de kalveren is hij goed te spreken. ‘We zien een lichte stijging in groei. Je ziet ze meer liggen en ze blijven schoner. Het dierwelzijn is zienderogen beter in deze stal’, vertelt hij, terwijl hij een tevreden blik werpt op de kalveren. ‘Dat is het mooie aan kalveren houden. Je wilt er het maximale uit halen en het geeft voldoening als je merkt dat dat lukt.’

In de nieuwe stal worden twee keer 370 kalveren gehouden, in de naastgelegen stal is plek voor 370 stuks starters. De voormalige kalverenstal is in gebruik als opslag. Door de nieuwbouw is het bedrijf gegroeid van 650 naar 1.120 dieren én is de stap naar een gesloten bedrijfsvoering gezet. Mees: ‘We kunnen nu alle starters zelf afmesten op één locatie. Dit geeft ons meer grip op dit onderdeel van de keten en we werken hiermee aan verduurzaming van de keten. Dit is een hele mooie stap.’

 

Foto's

Logo VanWestreenen