Landbouwbedrijf Buijs vof in Emmer-Compascuum

Agrarisch ondernemen is ook een zaak van volhouden en dit geldt zeker voor boeren met uitbreidingsplannen. Neem Landbouwbedrijf Buijs in het Drentse Emmer-Compascuum: jarenlang duurde het gehele proceduretraject om de oude vleeskuikenstal te vervangen door drie hypermoderne nieuwe stallen. “Dat had sneller gekund”, luidt het oordeel van Patrick Buijs. “Of liever gezegd: sneller gemoeten. Je bent maar één keer jong en dan wil je stappen maken.”

Aanvankelijk was het de bedoeling om op twee locaties van het bedrijf twee nieuwe stallen te plaatsen. Toen bleek dat op één locatie tegenwerking vanuit de omgeving was te verwachten, concentreerde Buijs zich op één locatie. “Omdat het proces vanwege MER-eisen niet snel vorderde, hebben we tijdens het traject besloten om ook de bestaande stal te slopen en een aanvraag te doen voor drie nieuwe stallen.” Na een procedure die uiteindelijk meer dan tien jaar duurde, werd in 2018 de eerste van drie stallen in bedrijf genomen. Buijs: “Inmiddels zijn alle drie de stallen, met ruimte voor in totaal 126.000 vleeskuikens, klaar.” Bijzonder: er kwamen uiteindelijk geen bezwaren uit de buurt.

Even wat feiten en cijfers over de nieuwe stallen: ze zijn 95 meter lang en 23 meter breed. Op twee van de drie stallen liggen zonnepanelen, opgeteld 1.666 stuks met een vermogen van 500 kilowattpiek. Naast led-verlichting is er een daglichtvoorziening via lichtstraten in de zijwanden. De stallen zijn aangesloten op een warmtewisselaar. Overigens heeft Buijs naast vleeskuikens ook een akkerbouwbedrijf van 370 hectare en bewerkt hij voor derden nog eens 430 hectare. “Door vernieuwing en uitbreiding van de vleeskuikentak, hebben we nu een bedrijfsleider in dienst kunnen nemen”.

Vuistdik
Wie denkt dat Buijs nu wel klaar is met nieuwe plannen heeft het mis. “We willen meer zonnepanelen op het dak en kijken naar mogelijkheden om qua energie zelfvoorzienend te worden. Dat is een wens van de overheid, maar het maakt je als ondernemer ook zelfstandiger.” VanWestreenen-adviseur Björn Domhof realiseert zich terdege dat het project veel voeten in de aarde heeft gehad. “Uiteindelijk is er een vuistdik Milieu-effect-rapport opgesteld voor bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Daarin is niets aan het toeval overgelaten en is alles tot in het kleinste detail doorgerekend.” “Als klap op de vuurpijl werden in het zicht van de haven, de landelijke geurnormen voor vleeskuikens aangescherpt. Ook deze hobbel in de procedure hebben we kunnen nemen”. “Er staat inmiddels een hyper-modern landbouwbedrijf, waar de ondernemers met recht trots op mogen zijn.”

Afgelopen 1 maart was er een drukbezochte open dag waar veel buren, kennissen en collega-agrariërs een kijkje namen bij Patrick Buijs en zijn partner Yootha Baving.

Foto's

Logo VanWestreenen