Maatschap Spruijt in Vorchten melkt nu geiten

Kansen pakken en koers houden

Maatschap Spruijt in Vorchten melkt nu geiten

Nadat uitbreiding met een vierde opfokstal voor leghennen op weerstand stuitte bij omwonenden, startte Bastian Spruijt met het opfokken en melken van geiten. De overschakeling van gangbare naar  biologische opfokhennen gaf ruimte om deze tweede tak te starten.

Het bedrijf van vader Henk en zoon Bastian Spruijt was oorspronkelijk alleen een pluimveebedrijf met opfokhennen. Ze bouwden de pluimveetak om naar biologisch en zagen kansen in de melkgeitenhouderij. Bastian en Bianca hadden al langer interesse in deze, voor hen, nieuwe tak van sport. Toen Henk een bankrapport over het perspectief voor deze sector las, zag ook hij kansen en belde direct VanWestreenen-adviseur Gert-Jan Nap voor een afspraak. Door de  ombouw bij de leghennen naar biologisch, kwam ruimte vrij om uit te breiden of om iets heel anders te starten. Echter, omdat het bedrijf kort naast een Natura2000 gebied ligt was het de uitdaging om aanpassingen uit te voeren die mogelijk waren binnen de bestaande rechten en vergunningen.

Kansen pakken

De Spruijts zijn typische ondernemers die kansen herkennen en ze dan ook direct pakken. Dat pakte voor hen heel goed uit want tijdens de bouw koos de provincie Gelderland ervoor om een geitenstop in te stellen. Uiteraard mocht Maatschap Spruijt de stal wel afbouwen en vullen met de door hen gewenste geitenstapel.

Relatie met gemeente en omwonenden

Voor het bestemmingsplan vallen geiten onder intensieve veehouderij. In het contact met de gemeente Heerde bleek dit geen obstakel. De gemeente ging mee in de stellingname van adviseur Gert-Jan dat het pluimveebedrijf ook al als intensieve bestemming aangemerkt kon worden. Desondanks was het bepalen van de maximale toegestane oppervlakte ten behoeve van de geitenhouderij een lastige puzzel. Hiervoor heeft adviseur Albert van Deelen diverse varianten uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeente. De gemeenteambtenaren dachten in het hele proces goed mee met de ondernemers zodat het contact tijdens het hele traject positief verliep. Henk: “De eerste gesprekken heb ik zelf gevoerd vanuit de relatie en vervolgens kwam VanWestreenen binnen vanuit de inhoud, dat werkte perfect!”. Ook de milieucomponent van de omgevingsvergunning kwam zo in orde. Er waren geen klachten van omwonenden over dit nieuwe plan. Je buren betrekken bij je plannen was destijds niet erg gebruikelijk maar is nu zeer belangrijk.

Geitenstal met carrousel melkstal

De familie Spruijt kocht de stal niet gelijk vol maar breidt vanwege diergezondheid gestaag uit via eigen opfok. Inmiddels zijn er al 550 geiten aan de melk. Bij de potstal met natuurlijke ventilatie en klimaatcomputer, staat een draaimelkstal met plaats voor 80 geiten tegelijk. Alleen zo lukt het om binnen twee uur de melk eruit te hebben als de veestapel straks op de beoogde 850 melkgeiten komt.

De familie Spruijt is blij met de beslissingen die ze genomen hebben. Zowel de keuze voor de biologische opfok van de hennen als het melken van de geiten zit ze als gegoten. “We willen echt niet meer terug” aldus vader Henk.

“Laat je niet te snel ontmoedigen door de buitenwereld”

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanvraag omgevingsvergunning Milieu
  • Aanvraag Wet natuurbescherming
  • Bouwvergunning

Foto's

Logo VanWestreenen