Mantelzorgwoning, fam. Vreugdenhil, Putten

Steeds vaker krijgt VanWestreenen Adviseurs vragen over het plaatsen van een zogeheten mantelzorgwoning in het buitengebied. Het vergunningentraject dat dan volgt, verschilt per gemeente.

Mantelzorg is zorgen voor iemand uit je directe sociale omgeving. Vaak gaat het om hulp van een partner, familielid of vriend aan iemand die hulpbehoevend is door een chronische ziekte, handicap of ouderdom. Als iemand nog zelfstandig kan en wil wonen maar wel met een oogje in het zeil, kan een mantelzorgwoning een oplossing zijn. Een mantelzorgwoning is een tijdelijke, verplaatsbare woning voor één of twee personen die mantelzorg ontvangen. Soms komt het voor dat de mantelzorger zelf in de mantelzorgwoning woont. Zo niet in het geval van de familie Vreugdenhil. De heer en mevrouw Vreugdenhil zijn van de boerderij naar een mantelzorgwoning op het erf verhuisd. Hun dochter bewoont nu de hoofdwoning.

Voorbeeld

Volgens VanWestreenen-adviseur Albert van Deelen is het beleid dat de gemeente Putten heeft op dit gebied, een voorbeeld voor andere gemeenten. “Er is hier nog niet direct sprake van intensieve zorg maar die is in de nabije toekomst wel te verwachten.  De gemeente Putten gaat daar soepel mee om en stelt dat dit ook valt binnen de regels van de inwoningsnota.”
We hebben eerst onderzocht of het plaatsen van een mantelzorgwoning hier vergunningsvrij gerealiseerd kon worden. Maar de gewenste locatie voor de mantelzorgwoning was in deze situatie niet vergunningsvrij. Het gebied grensde aan een zijweg langs het perceel en dat is openbaar gebied, dan geldt de in te richten ruimte niet als ‘achtererf.’ Na overleg met de gemeente Putten bleek dat we toch een vergunning konden aanvragen voor de woning.”

Uitstekend

De vergunning is verleend in juni 2016 en de heer en mevrouw Vreugdenhil wonen sinds november vorig jaar in hun nieuwe woning. Het bevalt de heer Vreugdenhil uitstekend. “Ik woon hier nu samen met mijn vrouw. We hebben het goed naar ons zin.” Ook de samenwerking met VanWestreenen is naar tevredenheid verlopen. “Alles is keurig geregeld. Het heeft even geduurd maar is allemaal in orde gekomen. We hebben geen klagen.”

Foto's

Logo VanWestreenen