Melkgeitenhouders Schuurman uit Oene over de doorontwikkeling van hun bedrijf

Familiebedrijf met aandacht voor dierenwelzijn, optimalisatie en secuur werken

De broers en melkgeitenhouders Robert (38) en Willian (33) Schuurman zijn van het motto 1 + 1 = 3. Ze versterken en respecteren elkaars sterke ondernemerskwaliteiten. Met hun ouders en vrouwen Ellen en Leonie vormen ze een maatschap, een echt familiebedrijf. Want samen zetten ze de schouders eronder, al is tijd voor hun gezinnen ook belangrijk.

De ochtendmelking start dagelijks om 05.00 uur. In de 2×45 zij-aan-zij melkstal worden in 3,5 uur tijd de 1.800 geiten gemolken. ’s Middags rond vieren is het tijd voor de tweede melkbeurt. „Melken hebben we altijd mooi werk gevonden en nog steeds verveelt het nooit. Het is prachtig om met de dieren in contact te staan”, aldus Robert. Tot 2008 was het bedrijf een gemengd bedrijf met melkkoeien en vleesvarkens. Van de ommezwaai naar geiten hebben ze geen moment spijt. Was het eerst Robert die met zijn ouders Jan en Zwaantje in maatschap ging, in 2014 kwam ook Willian in het bedrijf. Sindsdien is het bedrijf volop doorontwikkeld. Naast de 1.800 melkgeiten worden 650 opfokgeiten op het bedrijf gehouden. „We hebben nu even rust”, zegt Robert lachend. „Voor het eerst in lange tijd zijn we niet aan het bouwen of met grondaankoop bezig.”

Verantwoordelijkheid en vrijheid

In 2008 begon de familie met 1.200 geiten en in 2014 breidden ze uit naar 1.830 geiten. Robert: „Huub Bruggink regelt alles voor ons. Omgevingsvergunningen, Wet natuurbescherming, bouwaanvragen, tekenwerk en aanpassingen in het bouwblok. Hij voert gesprekken met de gemeente en de provincie en zorgt dat het voor elkaar komt. Huub kent ons, weet wat wij willen en regelt het gewoon.” Volgens Huub is het bedrijf de afgelopen tien jaar nagenoeg continu in ontwikkeling geweest. „Er zijn in deze periode veel nieuwe bedrijfsopstallen gerealiseerd. Zo is er een nieuwe mechanisch geventileerde melkgeitenstal gebouwd en heeft er een verlenging van de bestaande natuurlijk geventileerde melkgeitenstal plaatsgevonden. Er is een nieuwe opfokstal voor de jonge geiten gemaakt. Deze stal met mechanische ventilatie is vrij uniek in zijn soort.

De stal heeft gezorgd voor veel arbeidsgemak bij de jonge geiten en heeft de opfok naar een hoger niveau gebracht. Verder zijn er meerdere loodsen, opslagbergingen, dierenverblijven, een mestopslagvoorziening en twee bedrijfswoningen gerealiseerd. Je kunt spreken van een nagenoeg complete metamorfose van het bedrijf in deze periode.” VanWestreenen zorgde bij de laatste ontwikkeling van de verlenging van de melkgeitenstal en de realisatie van een opslagloods voor de gehele begeleiding van de procedures. De broers vinden het belangrijk om hiervoor de juiste mensen om zich heen te hebben. Willian: „Onze adviseur is bij alle bedrijfsontwikkelingen van de laatste tien jaar betrokken geweest. Dit is een constante factor in de gehele bedrijfsontwikkeling geweest.” Tijdens bouwwerkzaamheden pakken de broers veel zelf op. Daarbij komt hun achtergrond in de bouw goed van pas. Robert: „Wij gingen al vroeg aan het werk en kregen op jonge leeftijd al veel eigen verantwoordelijkheden van onze ouders mee. Toen we in 2008 met de geiten begonnen, was ik 24. Mijn vader gaf mij ook toen veel vrijheid. Daarvan heb ik nu nog veel profijt.”

Dierenwelzijn

Afgelopen winter verlengde de maatschap de bestaande melkgeitenstal. „Meer dieren houden kan en mag niet, maar we hebben puur gebouwd voor meer ruimte voor de geiten. Ze zitten nu op 1,6 vierkante meter per geit. Dit komt ten goede aan de melkproductie en het dierenwelzijn. We konden hierdoor het laatste stukje van de vergunning benutten”, licht Willian toe. Want hoewel de uitbreidingsstop in de melkgeitenhouderij hen beperkt in doorontwikkeling van hun bedrijf, zetten ze wel in op optimalisatie. Veel aandacht gaat uit naar de lammerenopfok die half januari start. Robert: „Navels ontsmetten, kunstbiest, schone dozen en bakken, consequent voeren: we zitten er echt bovenop en krijgen daarbij vaak hulp van onze broer Gerwin.” Altijd zijn oren en ogen open om de geiten te beoordelen. Voelen, ruiken en zien is daarbij het credo. Hoe staan de dieren er bij, hoe is het met de mest, de vacht? Stress vermijden ze zoveel mogelijk.

Jong maaien voor goed ruwvoer

Ook op het vlak van de bewerking van hun gras- en maïsland werken ze secuur. Het bedrijfsareaal bestaat uit 40 hectare land inclusief 3 hectare veldkavels met maïs dat verkocht wordt. Gras maaien gebeurt iedere 3,5 tot vier weken. Bij de rantsoensamenstelling is goed ruwvoer de basis. „We proberen alles zoveel mogelijk in lasagnekuilen te maken. Geiten zijn gek op jong gras. De eerste bemestingsronde rijden we stalmest uit, daarna is het gemengde rundvee- en zeugenmest. Voor een betere grasgroei wordt de mest verdund. De weilanden zijn jong, we vernieuwen regelmatig. Maaien, schudden en harken doen we allemaal zelf.” Naast ruwvoer krijgen de geiten krachtvoer. De geitenhouders voeren 68 kilo krachtvoer per 100 kilo melk. Het strakke rantsoen uit zich in een melkproductie van 1.270 kilo melk met 3,50 procent eiwit en 4,25 procent vet. „Afgelopen winterseizoen zaten we op bijna 5 procent vet. De melkproductie mag wel weer wat hoger, vorig jaar zaten we op 1.350 kilo. Daar zitten we continu bovenop”, aldus Robert.

Voldoening

Willian licht toe waarom hun samenwerking op het bedrijf zo prettig verloopt. „We helpen elkaar, hebben aan een half woord genoeg. Robert is meer van het voeren en de geiten zelf, ik ben meer van het landwerk en de machines. Dat vult elkaar perfect aan. We reageren allebei snel als er iets moet gebeuren bij de geiten. Daarbij vertrouwen we elkaar blindelings.” Ook Robert is tevreden over de onderlinge samenwerking. „Ik ben ervan overtuigd dat wij met z’n tweeën net zoveel kunnen als met z’n drieën. Wij versterken elkaar. En als ik dan zie dat het technisch allemaal goed loopt en we alles onder controle hebben, geeft dat veel voldoening.”

Maatschap Schuurman in Oene Robert en Ellen (vier kinderen) en Willian en Leonie (drie kinderen) vormen samen met Jan en Zwaantje maatschap Schuurman in Oene. 1.800 melkgeiten vergund, 1.150 opfokgeiten. Bokjes worden op het eigen bedrijf afgemest. Robert: „We hadden een vaste mester, maar aan hem konden we niet meer leveren. We kunnen 300 bokjes houden, ze blijven drie tot vier weken. Helaas kost het ons nog steeds geld. We stoppen er veel tijd in, we geven ze de juiste zorg en daarom blijft het jammer dat we er minimaal aan overhouden.”

 

Foto's

Logo VanWestreenen