Nieuwbouw jongveestal familie Elshof, Wijhe

De handtekening is gezet! De handtekening voor de aankoop van een nieuwe locatie aan de Bremmelerstraat 8 in Wijhe. Dit voormalige varkensbedrijf moet gaan veranderen in een toekomstgerichte veehouderij voor de opfok van vrouwelijk jongvee. Op de rundveebeurs in Hardenberg vragen René en Jeanet Elshof aan VanWestreenen om ze te begeleiden door de wirwar van regels, om zo hun droom waar te maken.

Om de gewenste bedrijfsopzet te kunnen realiseren was ten eerste een wijziging van het bouwperceel (bestemmingsplan) noodzakelijk. Vervolgens zijn er vergunningen aangevraagd voor het slopen van een woning en een berging, het kappen van een aantal bomen, het verplaatsen van een berging en het nieuw bouwen van een woning, een werktuigenberging met werkplaats en een jongveestal met opslagruimte.

Functionele stal met 3 functies
De nieuwe jongveestal van 32×122,5 m biedt ruimte aan circa 540 stuks jongvee en is opgedeeld in drie gedeeltes. Om volledige indelingsvrijheid te hebben is er voor gekozen om de stalen spanten vrij te overspannen. In de nok is over een lengte van ca. 90 meter een lichtstraat van 2,5 meter breed aangebracht, welke voor voldoende lichtinval zorgt.

Het eerste gedeelte (ca. 32,5 m) is ingedeeld met eenlingboxen en strohokken welke bestemd zijn voor de jongste dieren tot ongeveer 6 maanden. Deze ruimte is fysiek gescheiden van het andere stalgedeelte om o.a. insleep van ziekten zoveel mogelijk te voorkomen. Tegen het dak is een verlaagd (geïsoleerd) plafond aangebracht om koudeval
te beperken. Daarnaast wordt hier de warmte-instraling van buitenaf ook enigszins beperkt. Tegen dit deel is tevens een aanbouw gerealiseerd welke fungeert als hygiënesluis/opslag/ voerkeuken.

Hierna komt de grootste stalruimte (ca. 75 m.) welke ingedeeld is met ligboxen.
Deze ligboxen zijn afgestemd op de leeftijd van het jongvee. In dit gedeelte wordt het jongvee gehuisvest vanaf ongeveer 6 maanden tot circa 20 maanden. De groepen zijn hier opgedeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Dit stuk van de stal is grotendeels onderkelderd en wordt gemixt middels elektrische dompelmixers.

De laatste drie spantvakken (ca. 15 m.) zijn gereserveerd voor opslag van stro en hooi.
Dit deel is uitgevoerd als overkapping met drie volledig open zijden.
Jansman Bouw uit Luttenberg heeft de stal gebouwd en inmiddels opgeleverd.

Gefaseerde bouw
De nieuwe werktuigenberging/opslagruimte met inpandige werkplaats van ca. 15x45m is
op dit moment nog in aanbouw. Daarnaast is er inmiddels een nieuwe ruwvoeropslag van ca. 3.000 m2 gerealiseerd. De voormalige varkensstallen zijn allemaal gesloopt.
De overige veranderingen/werkzaamheden zullen te zijner tijd uitgevoerd worden.

Vakmensen
René Elshof: “De diverse procedures en vergunningen hebben behoorlijk wat geld gekost waar je dan nog niets tastbaars voor hebt, maar je ontkomt er helaas niet aan. Er moet zoveel gedaan worden dat je het niet zonder vakmensen als VanWestreenen kunt doen.”

Foto's

Logo VanWestreenen