Nieuwbouw kalverenstal en tweede bedrijfswoning familie Vos, Uddel

Vroegtijdig anticiperen op de toekomst

Nieuwbouw kalverenstal en tweede bedrijfswoning familie Vos, Markveldweg 18 Uddel

Vader Reijer en zoon Maurits Vos hebben samen een kalverenbedrijf. Hun locatie, direct grenzend aan een Natura2000-gebied en vlak bij de bebouwde kom bij Uddel, maakte bedrijfsuitbreiding allesbehalve vanzelfsprekend.

‘Toen mijn zoon jaren geleden in het bedrijf kwam, hebben we uitgebreid. Nu waren we opnieuw aan een uitbreiding toe. Het werk was aan de weinige kant met z’n tweeën’, vertelt Reijer Vos. Adviseur Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling Gert-jan Nap legt uit dat verhoging van dieraantallen lastig lag: ‘Ammoniak was een sterk beperkende factor. Door toepassing van een luchtwasser is het gelukt om voldoende terug te gaan in zowel ammoniak als geur. Daardoor kon uitgebreid worden naar ruim 1300 dieren.’ In de nieuwe stal werd bewust gekozen voor veel daglicht, om een prettige werkomgeving te creëren.

Tweede bedrijfswoning

De oorspronkelijke bedrijfswoning op het terrein werd bewoond door Reijer Vos en zijn vrouw. Zijn zoon Maurits woonde met zijn gezin in het dorp Uddel. ‘Met deze uitbreiding naar 1300 kalveren was het makkelijker als hij ook bij het bedrijf kon komen wonen. Volgens de standaard regels moet een woning dicht bij het bedrijf staan. Wij wilden liever niet te dicht op elkaar zitten, we hadden tenslotte ruimte zat. Met hulp van VanWestreenen is het gelukt om toestemming te krijgen voor een tweede woning op zo’n 100 meter afstand van de bestaande woning. Daar zijn mijn vrouw en ik vorig jaar in getrokken.’
Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling Arjan Sikking legt uit dat het proces met de gemeente vrij soepel is verlopen: ‘Normaal gesproken heeft een aanvraag voor een tweede bedrijfswoning nogal wat voeten in aarde. De gemeente was in deze situatie echter  bereid de tweede bedrijfswoning in een lopende bestemmingsplanprocedure mee te nemen, mits we de noodzaak goed konden onderbouwen. Dit kon uiteindelijk snel geregeld worden, waardoor we een tijdrovende en kostbare afzonderlijke procedure konden voorkomen.’

VanWestreenen heeft vervolgens de gehele aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw van de bedrijfswoning geregeld. Arjan Sikking: ‘De familie Vos wilde echt iets bijzonders, maar het moest tegelijkertijd goed bij het gebied passen.’ Uiteindelijk is door VanWestreenen een prachtige woning in Kempische stijl ontworpen, opgebouwd uit hoogwaardige en duurzame materialen. ‘De woning is zonder problemen door de welstand goedgekeurd. De gedurfde, maar tegelijkertijd zeer hoogwaardige architectuur, werd door de welstand zeer gewaardeerd.’

Toekomst

‘Er staat nu een volwaardig bedrijf en bovendien een prachtige tweede woning met uitzicht op de bosrijke omgeving’, aldus Gert-jan Nap. ‘Mooi om te zien hoe deze familie vroegtijdig anticipeert op een toekomstige bedrijfsovername’. Reijer Vos beaamt dit: ‘Mijn zoon gaat er vol voor, dat geeft mij de kans het op termijn wat rustiger aan te gaan doen.’

‘Mijn zoon gaat er vol voor’

VanWestreenen heeft in dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanvraag Omgevingsvergunning Milieu
  • Aanvraag Wet natuurbescherming
  • Begeleiding en coördinatie bestemmingsplan wijzigen
  • Aanvraag Omgevingsvergunning Bouw
  • Verzorgen van het bestek en de aanbesteding

Foto's

Logo VanWestreenen