Nieuwbouw kalverenstallen en woning familie Van de Brug, Kootwijkerbroek

Henk van de Brug kreeg de kans om de kavel en de stal waar hij al enige jaren kalveren voerde, over te nemen. Die kans liet hij niet lopen. Een tweede stal en een woonhuis in aanbouw maken het plaatje compleet.

‘We wonen op dit moment nog in tijdelijke units bij het bedrijf. Over enkele maanden hopen we dat  het woonhuis klaar is. De stal heeft voorrang gekregen, daar moeten we tenslotte ons bedrijf draaiend mee houden’, vertelt Henk van de Brug.

Tweede stal
De bestaande stal biedt ruimte aan 1230 kalveren. Henk van de Brug verzorgde hier al enige jaren de dieren, als neventak van de maatschap die hij met zijn broer heeft. De nieuwe stal is volgens hetzelfde principe gebouwd, maar is korter. Deze huisvest 430 kalveren. Met de optie om in de toekomst nog te verlengen is alvast rekening gehouden.

Welstand
‘De nieuwe stal wilde ik in dezelfde opstelling als de bestaande stal realiseren. De bestaande stal voldeed goed, dus was er ook geen aanleiding om veel te veranderen. Binnen is er wel meer systeembouw toegepast. Maar aan de buitenkant hebben we hetzelfde metselwerk gebruikt. De twee stallen vormen daardoor een mooi geheel.’ Theo van de Brink begeleide het ontwerptraject: ‘De woning is iets verder van de stal af geplaatst dan oorspronkelijk het plan was. Op deze manier zijn de zichtlijnen naar de erftoegang, het bedrijf en het landschap beter. We hebben een paar keer overleg gehad met de dorpsbouwmeester om tot overeenstemming te komen over zowel de stal als de woning. Het had wat voeten in de aarde om elkaar te vinden, maar in overleg komen we er altijd uit.’

Foto's

Logo VanWestreenen