Nieuwbouw kinderdagverblijf ’t Eigenwijsje, te Lichtenvoorde

Op een steenworpafstand van ons kantoor in Lichtenvoorde is het nieuwe kinderdagverblijf ’t Eigenwijsje gebouwd. Het kinderdagverblijf van Gaby te Molder was gevestigd in het centrum van Lichtenvoorde, maar moest wijken voor het nieuwe centrumplan. Na een jarenlange zoektocht naar een nieuwe locatie en bijbehorende strijd met de gemeente, werd uiteindelijk een nieuwbouwkavel gevonden aan de Varsseveldseweg.

Huiselijk karakter

Op de nieuwe locaties biedt Gaby met haar team dagopvang voor baby’s en peuters. Hierbij wordt er rekening gehouden met de individuele ontwikkeling van de kinderen. Bij het ontwerp van het dagverblijf waren met name het huiselijke karakter voor zowel de binnen- en buitenzijde het belangrijkste uitgangspunt. Daarnaast was ook de uitstraling van het gebouw van belang. Het nieuwe gebouw en de opvang voldoen uiteraard aan alle kwaliteits-, gezondheids- en veiligheidseisen. Het doel is dan ook om de ouders en kinderen een vertrouwde en veilige omgeving te bieden.

Buren dik tevreden

De nieuwbouw stuitte eerst op weerstand in de omgeving. Dit kwam omdat er in de buurt al een nieuw sportcomplex was gebouwd en het nodige groen in de omgeving zou verdwijnen. Daarnaast had de gemeente niet aangegeven dat er ook nog een nieuw dagverblijf zou komen. Tijdens een informatiebijeenkomst voor de buurt zijn de bouwplannen gepresenteerd. Vervolgens is nader overleg gevoerd met de buurtbewoners over de aan- en afvoerroute en de aanleg van de beplanting. Uiteindelijk zijn zowel Gaby te Molder en haar team alsmede de buurtbewoners dik tevreden met het resultaat. Het dagverblijf is inmiddels in gebruik genomen. Er is nu, zelfs in deze tijd, een wachtlijst voor het plaatsen van de kinderen.

Gaby te Molder: “We hebben vele gesprekken gevoerd met de gemeente, maar het schoot niets op. We hebben toen VanWestreenen ingeschakeld. Zij hebben toen alles voor ons en met de buurt geregeld en toen kwam er eindelijk schot in de zaak”.

Foto's

Logo VanWestreenen